Menu

Schneider - Aplikace norem pro bezpečnost strojů a strojních zařízení (AUT-BZPC)

Certifikovaný kurz zaměřený na legislativní část v oblasti bezpečnosti elektrického zařízení strojů a technických zařízení a její řešení v souladu s návrhy a s použitím prvků společnosti Schneider Electric.

Popis školení

OBSAH KURZU:

 • Informace o EU směrnicích a nařízeních vlády ČR, potřebných při řešení základních požadavků na bezpečnost při konstrukci a návrhu strojních zařízení.
 • Přehled harmonizovaný evropských norem pro strojní zařízení.
 • Požadavky na průvodní dokumentaci (návod k používání).
 • Zásady pro posouzení rizika podle ČSN EN ISO 13849-1 (PL) nebo ČSN EN 62061 (SIL.)
 • Požadavky na vypracování ES prohlášení o shodě pro strojní zařízení.
 • Ověřování elektrického zařízení u nových strojů a to podle harmonizovaných norem EU (zkoušky a měření).
 • Posuzování bezpečnosti u provozovaných zařízení v souladu s NV 378/2001 Sb. a příklad vyhodnocení zjištěných nebezpečí.
 • Povinnosti provozovatelů strojních zařízení ve smyslu zákonů č.262/2006 Sb. a č.309/2006 Sb.

CÍLE KURZU:

 • Rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 768/2008/ES o společném rámci pro uvádění výrobků na trh a o zrušení rozhodnutí Rady 93/465/EHS
 • Řešení bezpečnosti nových a provozovaných strojních zařízení pomocí harmonizovaných evropských norem v souladu s legislativou EU a ČR.
 • Odborná konzultace o použití zákona ČR č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, které by mohly ohrozit zdraví nebo bezpečnost osob, majetek nebo přírodní prostředí.
 • Odborná konzultace o novém legislativním přístupu EU ve smyslu zákona ČR č. 90/2016 Sb. o posuzování shody stanovených výrobků při jejich dodávání na trh, který upravuje postup státních orgánů při ochraně trhu před výrobky, které by mohly ohrozit život, zdraví, majetek nebo životní prostředí nebo jiný veřejný zájem.
 • Odborná konzultace o posuzování bezpečnosti provozovaných zařízení ve smyslu požadavků nařízení vlády ČR č. 378/2001 Sb. (ES 89/655/EHS).

KATEGORIE ZÁJEMCŮ: Výrobci strojů a projektanti technologických zařízení, zpracovatelé uživatelských programů (software), odborní pracovníci údržby elektrického zařízení strojů a zařízení, seřizovači, revizní technici a vedoucí provozu včetně bezpečnostních techniků. Provozovatelé (uživatelé) strojů a technických zařízení, jejichž provozování může ohrozit život, zdraví zaměstnanců, majetek, životní prostředí nebo jiný veřejný zájem.

Místo konání

 • Praha

  Schneider Electric CZ - školicí středisko Praha, U Trezorky 921/2, 15800 Praha

  Přístupová cesta: GPS: 50.0559856, 14.3753236 (Zobrazit na mapě)

  Veřejná doprava: Poblíž místa konání je zastávka autobusu U Trezorky.

  Parkování: Parkování je možné v přilehlých ulicích,

Nevíte si rady?
Ráda vám pomůžu.

Obraťte se na mě s dotazy, na které jste tady nenašli odpověď. Jsem tu pro vás.

Ing. Jitka Hřebačková

Ing. Jitka Hřebačková

775 933 894

seminare@lpe.cz

Právě probíhá údržba

Omlouváme se, ale právě probíhá údržba stránky. Obvykle údržba netrvá déle jak 5 minut. Po dokončení údržby toto okno automaticky zmízí a můžete pokračovat.