Menu

Elektro v praxi - Díl 1

právní předpisy, základní normy, silnoproud

Dostupné varianty

Vyberte variantu

Doprava tištěných verzí 160 Kč.

Popis

V této publikaci jsou zpracovány právní předpisy, legislativa a silnoproud:

 1. Úvod
 2. Právní předpisy
 3. Technické požadavky na výrobky
 4. Technické požadavky na el. zařízení nízkého napětí
 5. Elektroenergetika(zákon 458/2000 Sb.+ stanoviska SME,JME)
 6. Základní hlediska na el. zařízení(ČSN 33 2000-1 ed.2)
 7. Rozdělení a písmenové značení elektrických zařízení(ČSN 33 0010)
 8. Bezpečnostní předpisy pro práci na el. zařízení(ČSN 34 3100)
 9. Obsluha a práce na elektrických zařízení(ČSN EN 50110-1,2 ed.2)
 10. Předpisy pro el. zařízení užívaná laiky(ČSN 33 1310 ed.2)
 11. Označení vodičů a svorek el. předmětů(ČSN EN 60445)
 12. Značení vodičů barvami nebo číslicemi(ČSN EN 60446, ČSN 33 0165, ČSN 33 0166, ČSN 33 0167)
 13. Sdělovače a ovladače(ČSN EN 60073, ČSN EN 60447, ČSN EN 894-1,2, ČSN 33 0172)
 14. Výběr soustav a stavba vedení(ČSN 33 2000-5-52, ČSN 34 7402, ČSN 33 3301, ČSN IEC 1200-52, ČSN 34 7409)
 15. Pohyblivé přívody, šňůrová vedení(ČSN 34 0350 ed. 2, ...... )
 16. Ochrana před úrazem elektrickým proudem(ČSN 33 2000-4-41 ed.2,ČSN 33 2000-4-481, ČSN 33 2000-4-47)
 17. Bezpečnost, ochrana před účinky tepla(ČSN 33 2000-4-42, 06 1008)
 18. Uzemnění a ochranné vodiče(ČSN 33 2000-5-54 ed.2)
 19. Dimenzování a jištění(ČSN 33 2000-4-473, - 5-523, -4-43)
 20. Přípojky a silnoproudé rozvody, koupelny, umývací prostory, bazény, sauny(ČSN 33 3320, 33 2130 ed.2, 33 2000-7-701 ed.2,702,703)
 21. Elektrické instalace budov – podlahové a stropní vytápění(ČSN 33 2000-7-753)
 22. Volba, umístění a připojení el. spotřebičů a přístrojů(ČSN 33 2180, ČSN 33 2000-4-46, ČSN 33 2000-4-47, ČSN 33 2000-5-53)
 23. Základní charakteristiky el. zařízení(ČSN 33 2000-4-41 ed.2 Z1, ČSN 33 2000-4-482, ČSN 33 2000-5-51, ČSN 33 2000-7-706, ČSN 33 0600, ČSN 33 2312, ČSN 37 5245....)
 24. Prozatímní elektrická zařízení (ČSN 34 1090,33 2000-7-704 ed.2)
 25. Rozvaděče nízkého napětí(ČSN EN 60439-1,-2,-3,-4)
 26. Revize elektrických zařízení(zákoník práce, ČSN 33 1500,33 2000-6)
 27. Revize a kontroly el. ručního nářadí a spotřebičů(ČSN 33 1600 ed.2)
 28. První pomoc při úrazu el. energií(ČES 00.02.94,ČSN IEC 479-1, nařízení vlády č. 494/2001 Sb.)
 29. Kalibrace měřících přístrojů(zákon 505/90, zákon 119/2000 Sb.,Vyhlášky 262-264/2000 Sb., ČSN 33 0120, 33 0121)
 30. Soubor otázek – silnoproud
 31. Soubor otázek pro pracovníky znalé s vyšší kvalifikací určené pro řízení činnosti nebo provozu

 

Formát A4, kroužková vazba, 177 stran

Do košíku jsme přidali

Elektroinstalace jednoduše a rychle – praktické informace

Termín a místo
Varianta
Rozšíření
Počet osob
1 300 Kč

Právě probíhá údržba

Omlouváme se, ale právě probíhá údržba stránky. Obvykle údržba netrvá déle jak 5 minut. Po dokončení údržby toto okno automaticky zmízí a můžete pokračovat.