Menu

Elektro v praxi - Díl 5

elektrické nářadí a spotřebiče

Dostupné varianty

Vyberte variantu

Doprava tištěných verzí 160 Kč.

Popis

V této publikaci jsou zpracovány elektrické nářadí a spotřebiče:

 1. Technické požadavky na výrobky(zákon 22/97 + NV 17 a 18/2003 Sb.)
 2. Zákon o odpovědnosti za škody způsobené vadou výrobku(zákon 59/1998 Sb. v platném znění)
 3. Zákon o metrologii(zákon 505/1990 v platném znění, vyhl. 262, 263, 264/2000 Sb.)
 4. Zákoník práce a zákon o dalších požadavcích na bezpečnost(zákon 262/2006 Sb., 309/2006 Sb.)
 5. Revize elektrických zařízení a instalací(ČSN 33 1500, ČSN 33 2000-6)
 6. Úvod k problematice revizí nářadí a spotřebičů
 7. Revize a kontroly elektrických spotřebičů(ČSN 33 1600)
 8. Bezpečnostní předpisy pro práci na el. zařízeních(ČSN 34 3100, ČSN EN 50110)
 9. Princip zapojení pro jednotlivá měření
 10. Požadavky na měřící přístroje(ČSN EN 61557)
 11. Opakované zkoušky a zkoušky po opravách zdravotnických elektrických přístrojů(ČSN EN 62353)
 12. První pomoc při úrazu el. proudem
 13. Možné řešení dokladů o revizích

Formát A4 v kroužkové vazbě, 53 stran.

Do košíku jsme přidali

Elektroinstalace jednoduše a rychle – praktické informace

Termín a místo
Varianta
Rozšíření
Počet osob
1 300 Kč

Právě probíhá údržba

Omlouváme se, ale právě probíhá údržba stránky. Obvykle údržba netrvá déle jak 5 minut. Po dokončení údržby toto okno automaticky zmízí a můžete pokračovat.