Menu

Nová TNI 33 2000-4-41 a TNI 33 2000-6 - seznámení s požadavky na revize a revizní zprávy - záznam ze školení

Záznam z odborného školení se zaměřením na problematiku revizí a revizních zpráv z pohledu TNI 33 2000-4-41 a TNI 33 2000-6.

Dostupné varianty

Vyberte variantu

Nákupem získáte přístup k záznamu na 30 dní.

Popis

Online záznam ze školení, které proběhlo 16. 2. 2021.

Nákupem získáte odkaz a heslo ke shlédnutí videa se záznamem akce neomezeně na 30 dnů.

Přednášel: Ing. Karel Dvořáček - lektor LPE s.r.o. a předseda TNK 22 a člen TNK 76 | člen autorizační komise ČKAIT. Ing. Jiří Váňa, PŠIS Nymburk

Témata přednášek:

 • Zásady uvedené v TNI 33 2000-6:2020 Elektrické instalace nízkého napětí - Část 6: Revize - Komentář k ČSN 33 2000-6 ed. 2 - přiblížení se požadavkům ČSN 33 2000-6 ed. 2.
 • Aplikace požadavků ČSN 33 2000-6 a TNI v praxi (praktický postup, časté chyby, praktické dopady a doporučení).
 • Jak měřit impedanci poruchové smyčky dle nové normy ČSN 33 2000-4-41 ed.3 a zároveň aplikovat požadavky ČSN 33 2000-6 ed.2, jaká má být tato hodnota?
 • Rámcové požadavky na obsah revizních zpráv a provedení revizí.
 • Tiskárny štítků Brother.
 • Zásady uvedené v TNI 33 2000-4-41 ed. 3 – časté chyby, ochranné uzemnění a ochranné pospojování.
 • Požadavky na provedení uzemnění jednotlivých sítí.
 • Jaké jsou požadované hodnoty zemních odporů a jak ovlivňuje rezistivita půdy jejich reálné hodnoty v praxi.
 • Ochranné pospojování – význam ve vztahu k normám, které řeší způsob provedení elektroinstalace jednoúčelových zařízení a ve zvláštní objektech.
 • Aplikace požadavků TNI 33 2000-4-41 ed. 3. Proudové chrániče – řešení v případě nevyhovující impedance smyčky. 
 • Dotazy.

Anotace školení: 

Nová TNI 33 2000-6 s účinností od 1. 4. 2020 vysvětluje a doplňuje požadavky ČSN 33 2000-6 ed. 2 po ZMĚNĚ Z2 (z března 2020) na provádění revizí elektrické instalace nízkého napětí ve zvláštních objektech, elektrické instalace průmyslových objektů, elektrické instalace komerčních objektů a elektrické instalace obytných objektů. Mimo jiné tato TNI upřesňuje informace pro stanovení termínů revizí elektrických zařízení a elektroinstalací nn, stanovení dělících míst mezi jednotlivými EZ a instalacemi nízkého napětí a zmiňuje související legislativní dokumenty. V rámci našeho semináře rozebereme detailně co je obsahem a jaký to má praktický dopad na činnost revizních techniků EZ.

Od 7. 7. 2020 také plně nahradila stávající edici 2 norma ČSN 33 2000-4-41 ed. 3 Elektrické instalace nízkého napětí - Část 4-41: Ochranná opatření pro zajištění bezpečnosti - Ochrana před úrazem elektrickým proudem, která specifikuje zajištění ochrany před úrazem elektrickým proudem, ochrany před přímým i nepřímým dotykem (základní ochrana, ochrana při poruše) osob a hospodářských zvířat a ve stanovených případech definuje požadavky pro doplňkovou ochranu. Tyto požadavky dává do souvislosti se stanovenými vnějšími vlivy. (TNI 33 2000-4-41 Elektrické instalace nízkého napětí - Část 4-41: Ochranná opatření pro zajištění bezpečnosti - Ochrana před úrazem elektrickým proudem - Komentář k ČSN 33 2000-4-41 ed. 3) TNI k této 3. edici byla vydána v srpnu 2020 a zabývá se aplikací požadavků, které norma uvádí do praxe. V rámci semináře se tedy dozvíte, mimo jiné i to, co požaduje nová TNI 33 2000-4-41 a jak postupovat po zrušení rozdělení prostor na normální, nebezpečné a zvláště nebezpečné.

Délka videa: 5 hod. 13 minut

Do košíku jsme přidali

Elektroinstalace jednoduše a rychle – praktické informace

Termín a místo
Varianta
Rozšíření
Počet osob
1 300 Kč

Právě probíhá údržba

Omlouváme se, ale právě probíhá údržba stránky. Obvykle údržba netrvá déle jak 5 minut. Po dokončení údržby toto okno automaticky zmízí a můžete pokračovat.