Menu

Sborník prezentací 2018 č. 03

Strojní zařízení 2018 - Požadavky na elektrická zařízení strojů dle nové normy IEC 60204-1:2016

Dostupné varianty

Vyberte variantu

Doprava tištěných verzí od 100 Kč.

Popis

Filip Němeček, Systemotronic s.r.o.

  • Změny a rozdíly mezi „starou“ ČSN EN 60204-1 ed. 2:2007 a „novou“ IEC 60204-1:2016. Rozsah platnosti, způsoby připojování a vypínání strojních zařízení.
  • Rozhraní mezi pevnou instalací a strojním zařízením – tj. mezi IEC 60364 a IEC 60204, požadavky na hlavní vypínače, odpojování, systémy zabezpečující bezpečnou práci na zařízení – LOTO nebo systémy chyceného klíče.
  • Požadavky na ochranná opatření a zařízení, pospojování a řídicí obvody a funkce, problematika nouzového zastavení nebo vypnutí.
  • Ochranné obvody a vodiče, problematika unikajících proudů ochranným vodičem, aplikace obvodů PELV u strojního zařízení, nouzové funkce z pohledu norem stanovujících požadavky na bezpečnost.
  • Požadavky na celkové provedení elektrického zařízení stroje. Ověřování dle kapitoly 18. Kontrola nebo revize - kdo, proč a jakým způsobem, požadované zkoušky, četnost provádění kontrol nebo revizí z pohledu provozovatelů a Nařízení vlády ČR č. 378/2001 Sb
  • Instalace el. obvodů na stroj. zařízení, značení svorek, kabelů a vodičů v souladu s dokumentací, označování a identifikace zařízení, základní dokumentace předaná odběrateli. Kontrola nebo revize – požadavky na kvalifikaci, souvislosti s řadou ČSN 33 2000
  • Vazby a odkazy na jiné harmonizované normy
  • ČSN EN 62061 nebo ČSN EN ISO 13849, ČSN EN ISO 13850, ČSN EN 61439, HD 60364-4-41 (ČSN 33 2000-4-41 ed. 3), HD 60364-6 (ČSN 33 2000-6 ed. 2) a jiné.

Formát A4, 50 stran

Elektronický sborník v pdf je zamčený proti tisku.

Do košíku jsme přidali

Elektroinstalace jednoduše a rychle – praktické informace

Termín a místo
Varianta
Rozšíření
Počet osob
1 300 Kč

Právě probíhá údržba

Omlouváme se, ale právě probíhá údržba stránky. Obvykle údržba netrvá déle jak 5 minut. Po dokončení údržby toto okno automaticky zmízí a můžete pokračovat.