Menu

Sborník prezentací 2018 č. 21

Úvod do projektování elektroinstalací

Dostupné varianty

Vyberte variantu

Doprava tištěných verzí od 100 Kč.

Popis

  • Ing. Jan Hlavatý a Ing. Lubor Horák, lektor LPE s.r.o.

Co je kdo oprávněn projektovat a jaké musí splňovat legislativní požadavky.

Legislativní požadavky na obsah projektových dokumentací (vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb). Související požadavky norem na obsah a formu projektových dokumentací.

Co je a co není úkolem projektanta. Přehled softwarových nástrojů projektanta elektro.

  • Ing. Jiří Horák, metodik LPE s.r.o.

Základy návrhu jištění a dimenzování.

  • Ing. Petr Slavata, Eaton Elektrotechnika s.r.o.

Teorie jištění a dimenzování vedení (výpočtový program Pavouk)

  • Ing. Jiří Horák, metodik LPE s.r.o.

Požadavky na návrh elektrické instalace z hlediska požární ochrany (ČSN řady 7308..+ ČSN 33 2000-4-42 ed. 2).

  • Ing. Jiří Kasner, Colsys - Automatik a.s.

Jak se vyvarovat chyb při návrhu komunikační infrastruktury pro systémy řízení.

  • Ing. Karel Dvořáček, lektor LPE s.r.o.

Základní normy pro bezpečnost. Ochrana před úrazem elektrickým proudem

ČSN 33 2000-4-41 ed.3.Stanovení vnějších vlivů ČSN 33 2000-5-51 ed.3. Pospojování a uzemnění ČSN 33 2000-5-54 ed.3

Základní požadavky pro provedení vnitřních instalací ČSN 33 2130 ed.3.

  • Ing. Jiří Kutáč, DEHN + SÖHNE GmbH + Co.KG.

Základní požadavky na provedení ochrany před bleskem, zejména požadavky ČSN EN 62305-2 ed.2 a ČSN EN 62305-3 ed.2.

Formát A4, 333 stran

Elektronický sborník v pdf je zamčený proti tisku.

Do košíku jsme přidali

Elektroinstalace jednoduše a rychle – praktické informace

Termín a místo
Varianta
Rozšíření
Počet osob
1 300 Kč

Právě probíhá údržba

Omlouváme se, ale právě probíhá údržba stránky. Obvykle údržba netrvá déle jak 5 minut. Po dokončení údržby toto okno automaticky zmízí a můžete pokračovat.