44. Celostátní setkání elektrotechniků

Tradiční prezenční akce plná přednášek z nejrůznějších oblastí elektrotechniky.

Popis školení

Zúčastněte se tradičního setkání elektrotechniků, které přinese řadu odborných přednášek z nejrůznějších oblastí elektrotechniky, novinek v legislativě a normalizaci.

Program školení

 • 1. den školení

  • 8.30 - 9.00
   Prezence účastníků
  • 9.00 - 9.15
   Zahájení 44. Celostátního setkání elektrotechniků
  • 9.15 - 9.45
   Bc. Ivana Pallová, GHV Trading, spol. s r. o.
   • SMFT-1000 Chytrý pomocník revizních techniků pro testování fotovoltaických aplikací dle normy ČSN EN 62446-1.

    • Stále více majitelů fotovoltaických elektráren požaduje jejich revizi nebo pravidelnou kontrolu. Za tímto účelem je vhodným pomocníkem pro revizního technika přístroj SMFT-1000 pro testování fotovoltaických aplikací dle normy ČSN EN 62446-1. 
    • V rámci přednášky proběhne seznámení s testy obou kategorií dle normy pomocí přístroje společně s ukázkou výsledků z měření v praxi.
  • 9.45 – 10.30
   Štěpán Tyc/Ing. Marek Hencl, Hager Electro s.r.o.
   • Kabelové žlaby TEHALIT.
  • 10.30 - 11.00
   Přestávka
  • 11.00 – 11.45
   Jiří Vašinka, Ivan Kácal, ABB s.r.o.
   • Měření a datová komunikace na moderních spínacích a jistících prvcích ABB.
  • 11.45 - 12.30
   Ing. Jan Krejčí, OEZ s.r.o.
   • OEZ - Proudové chrániče ve vazbě na unikající proudy, zatěžování N vodiče.

    • Co způsobuje stejnosměrný unikající proud. 
    • Chyby v zapojení proudových chráničů.
    • Krátké připomenutí použití proudových chráničů podle ČSN. 
    • Pozor na jednomodulové chráničojističe.
    • Obecná problematika unikajících proudů. 
    • Zatěžování N vodiče.
  • 12.30 - 13.15
   Přestávka - oběd
  • 13.15 - 14.00
   Ing. Richard Kaloč, DNA CENTRAL EUROPE, s.r.o.
   • Helvar Insights - vyšší úroveň řízení budov.
  • 14.00 – 14.45
   Ing. Václav Musílek, Martin Zuzaňák, KOPOS KOLÍN a.s.
   • Novinky v oblasti elektroinstalačních protipožárních krabic, bezhalogenové krabice a systémy do zateplení.
  • 14.45
   Závěr prvního dne
 • 2. den školení

  • 8.30 – 9.00
   Jan Musil, NKT s.r.o.
   • Obecné požadavky na instalaci a používání kabelů.
  • 9.00 – 9.30
   Petr Hudeček Roxtec CZ s.r.o.
   • Kabelové prostupy v rozvodnách.
  • 9.30 - 10.15
   Daniel Anděl, Dehn s.r.o.
   • Dimenzování a kontrola uzemnění z pohledu ochrany před bleskem
  • 10.15 - 10.45
   Přestávka
  • 10.45 - 11.30
   Radomír Dolažal, Schneider Electric CZ, s.r.o.
   • Změna legislativy v oblasti rozvaděčů VN (platné od 1.1. 2026), výhody nové technologie bez plynu SF6.
  • 11.30 - 12.15
   Ing. Jiří Horák, metodik LPE s.r.o.
   • Nové požadavky na elektrické rozvody v posledním období.

  • 12.15
   Závěr 44. Celostátního setkání elektrotechniků

Přednášející

 • GHV Trading, spol. s r. o.

 • Hager Electro s.r.o.

 • produktový manažer ABB s.r.o.

 • Specialista produktového marketingu ABB

 • vedoucí technické kanceláře OEZ s.r.o.

 • V roce 1993 absolvoval ČVUT FEL v Praze, obor Elektroenergetika se zaměřením na světelnou techniku u prof. Jiřího Habela. Do roku 1996 působil dále na katedře u prof. Habela jako doktorand. První praxi ve světelné technice absolvoval ve firmě Elios Lighting. Od roku 2001 vedl dceřinou společnost Elios Control se zaměřením na řídicí systém Luxmate. V letech 2004–2013 se věnoval jako projekt manager oblasti rezidenčních systémů řízení xComfort ve společnosti Moeller Elektrotechnika (nyní Eaton). Dnes vede oddělení řízení osvětlení ve společnosti DNA CENTRAL EUROPE, specializující se na systémy řízení osvětlení standardu DALI jako certifikovaný systémový partner finské společnosti Helvar a domovní instalaci Niko Home Control belgické společnosti Niko.

 • Vystudoval fakultu Elektrotechniky a komunikačních technologií v Brně. Ve společnosti KOPOS KOLÍN a.s působí již 10 rokem. Z toho více než 5 let se zabývá systémy se zachováním funkčnosti při požáru. Jde především o zkoušky požární odolnosti nosných konstrukcí a vývoj protipožárních produktů, jako jsou např. elektroinstalační krabice splňující určitou celistvost a izolaci.

 • KOPOS KOLÍN a.s.

 • NKT s.r.o.

 • Petr Hudeček je obchodním ředitelem společnosti Roxtec CZ s.r.o., která se zabývá dodávkami systémů pro zatěsnění kabelových a potrubních prostupů. Této problematice se věnujeme už od 90. let, Petr Hudeček konkrétně přes čtyři roky a to v širokém spektru možných aplikací – od energetiky (rozvodny, trafostanice, elektrárny), přes dopravní infrastrukturu (tunely, železnice) až po telco, automatizaci a další odvětví.

 • produktový manažer - Výrobky VN, Schneider Electric CZ, s.r.o.

 • Metodik LPE s.r.o. a dlouholetý projektant a konzultant v oboru elektroenergetiky a silnoproudé elektrotechniky. V současnosti jako OSVČ poskytuje poradenské služby v elektrotechnice. Je autorem několika odborných příruček z oboru, věnuje se spíše přednáškové činnosti. V minulosti byl jedním ze spoluzakladatelů a dlouhodobě i cechmistrem elektrotechnického cechu na Berounsku, kde působí.

Nevíte si rady?
Ráda vám pomůžu.

Obraťte se na mě s dotazy, na které jste tady nenašli odpověď. Jsem tu pro vás.