Aktuální stav ochrany před bleskem a přepětím v České republice - praktické návrhy řešení

Ochrana před bleskem a přepětím ze všech možných úhlů. Seminář IP ILPC (Important Point International Lightning Protection Club) - (hlavní body ze seminářů mezinárodního klubu hromosvodářů).

Popis školení

Pojďte na školení s DEHN s.r.o., které vás dopodrobna seznámí s aktuálními otázkami, problémy a řešeními z oblasti ochrany před bleskem a přepětím. Školení proběhne ve dvou termínech (16. 4. a 30. 4. 2021) a pokaždé se můžete těšit na nový zajímavý program, takže si nenechte ujít oba dny.

16. 04. 2021 - 1. část školení

 • Aktuální stav legislativy a normalizace v ochraně před bleskem (krátký úvod).
 • Rozbor správných a chybných instalací v ochraně před bleskem (reference).
 • Izolované sítě IT pro napětí 230V/440 V/500 V/690 V (projektové řešení/reference).
 • Ochrana bytového domu konstruovaná jako Faradayova klec.
 • Izolovaná jímací soustava na stávajícím objektu.
 • Chyby v provedení jímací soustavy.
 • Správný návrh jímací soustavy a na co si dát pozor při vyšetření ochranného prostoru.
 • Jaký hromosvod navrhnout na rodinném domě? Levně, nebo draze?

30. 04. 2021 - 2. část školení

 • Certifikáty hromosvodních součástí podle IEC/TS 62561-8 pro vodiče HVI.
 • Rizika vzniklá od fotovoltaických aplikací na střechách objektů.
 • Ochrana plechových, doškových, taškových střech.
 • Uzemnění objektu za pomoci zemničů typ A.
 • Správný postup při zatloukání zemnících tyčí.
 • Ochrana vůči korozi.
 • Ochrana domu před bleskovým proudem a přepětím.
 • Bytový rozvaděč a jeho vybavení svodiči přepětí.
 • Chyby, kterých se dopouští technici při aplikaci svodičů přepětí.
 • Jak správně zvolit a zapojit svodič přepětí s ohledem na normu ČSN 33 2000-5-534 ed. 2

Cílem semináře je zvýšení bezpečnosti osob a majetku při působení bleskového proudu a přepětí.

Členové ČKAIT získají účastí 1 bod do Projektu CŽV ČKAIT. Seminář je určen i pro nečleny ČKAIT.

Program školení

 • 1. den školení

  • 8:55 - 9:00
   organizační pokyny, zahájení
  • 9:00 - 9:45
   Ing. Jiří Kutáč, Ph.D., DEHN s.r.o.
   • Aktuální stav legislativy a normalizace v ochraně před bleskem (krátký úvod).
   • Rozbor správných a chybných instalací v ochraně před bleskem (reference).
   • Izolované sítě IT pro napětí 230V/440 V/500 V/690 V (projektové řešení/reference).
  • 9:45 - 9:50
   technická přestávka
  • 9:50 - 10:35
   Jan Hájek, DEHN s.r.o.
   • Ochrana bytového domu konstruovaná jako Faradayova klec.
   • Izolovaná jímací soustava na stávajícím objektu.
   • Chyby v provedení jímací soustavy.
  • 10:35 - 10:40
   technická přestávka
  • 10:40 - 11:25
   Daniel Anděl, DEHN s.r.o.
   • Správný návrh jímací soustavy a na co si dát pozor při vyšetření ochranného prostoru.
   • Jaký hromosvod navrhnout na rodinném domě? Levně, nebo draze?
  • od 11:25
   dotazy, konec školení
 • 2. den školení

  • 8:55 - 9:00
   zahájení, organizační pokyny
  • 9:00 - 9:45
   Ing. Jiří Kutáč, Ph.D., DEHN s.r.o.
   • Certifikáty hromosvodních součástí podle IEC/TS 62561-8 pro vodiče HVI.
   • Rizika vzniklá od fotovoltaických aplikací na střechách objektů.
   • Ochrana plechových, doškových, taškových střech.
  • 9:45 - 9:50
   technická přestávka
  • 9:50 - 10:35
   Jan Hájek, DEHN s.r.o.
   • Uzemnění objektu za pomoci zemničů typ A.
   • Správný postup při zatloukání zemnících tyčí.
   • Ochrana vůči korozi.
   • Ochrana domu před bleskovým proudem a přepětím.
   • Bytový rozvaděč a jeho vybavení svodiči přepětí.
  • 10:35 - 10:40
   technická přestávka
  • 10:40 - 11:25
   Daniel Anděl, DEHN s.r.o.
   • Chyby, kterých se dopouští technici při aplikaci svodičů přepětí.
   • Jak správně zvolit a zapojit svodič přepětí s ohledem na normu ČSN 33 2000-5-534 ed. 2.

Nevíte si rady?
Ráda vám pomůžu.

Obraťte se na mě s dotazy, na které jste tady nenašli odpověď. Jsem tu pro vás.