Bezpečnost strojních zařízení 2022

Odborný seminář v rámci odborného doprovodného programu veletrhu AMPER 2022.

Popis školení

Odborný seminář se bude zaměřovat na všeobecné zásady pro konstrukci, posouzení rizika, jejich snižování dle normy ČSN EN ISO 12100 včetně stanovení souvislosti mezi úrovní rizika a požadovanou úrovní vlastností (PLr) bezpečnostních obvodů a funkcí dle ČSN EN ISO 13849-1.
Zároveň se v rámci prevence bude věnovat kontrolám provozovaných strojních zařízení dle NV ČR č. 378/2001 Sb.
Cílem odborného semináře pořádaného multimediálním časopisem ElektroPrůmysl.cz spolu se vzdělávací agenturou LPE s.r.o. a společnostmi Systemotronic, s.r.o., Terinvest, spol. s r.o. a dalšími partnery v rámci oficiálního doprovodného programu veletrhu Amper 2022 je poskytnout důležité informace z oblasti legislativy, platných předpisů a harmonizovaných norem týkajících se bezpečnosti zařízení strojů.

Program školení

 • 1. den školení

  • 9.00 - 9.20
   Prezence účastníků
  • 9.20 - 9.30
   Zahájení semináře
  • 9.30 - 10.45
   Filip Němeček, SYSTEMOTRONIC, s.r.o.
   • Kontroly provozovaných strojních zařízení dle NV ČR č. 378/2001 Sb.
   • V rámci prezentace se zaměříme na rozdělení zařízení podle způsobu následného ověřování elektrických částí - tj. rozlišení, co je spotřebič a co je strojní zařízení.
   • Budeme definovat pojmy kontrola a měření (ověřování) popřípadě jim budeme stanovovat požadované lhůty na základě platných předpisů a norem.
  • 10.45 - 11.00
   Přestávka
  • 11.00 - 12.00
   Filip Němeček, SYSTEMOTRONIC, s.r.o.
   • Implementace normy ČSN EN ISO 12100 (Bezpečnost strojních zařízení - Všeobecné zásady pro konstrukci - Posouzení rizika a snižování rizika) stanovující požadavky na obsah dokumentace o posouzení rizika strojních zařízení.
   • V této části budeme řešit použití této normy pro nová, ale i pro provozovaná strojní zařízení. Budeme definovat nezbytné údaje, které musí zpracovatel dokumentace uvést a stanovit pro další navazující práci při konstrukci nebo úpravách strojního zařízení.
  • 12.00 - 12.15
   Přestávka
  • 12.15 - 13.00
   Filip Němeček, SYSTEMOTRONIC, s.r.o.
   • Budeme stanovovat souvislosti mezi úrovní rizika, která vyplývá z dokumentace o posouzení rizik dle ČSN EN ISO 12100 a požadovanou úrovní vlastností (PLr) bezpečnostních obvodů a funkcí dle ČSN EN ISO 13849-1 - mezi těmito normami musí být respektovány souvislosti a nesmí docházet k opomíjení nebo zaměňování postupů při návrzích bezpečnostních funkcí.
  • 13.00 - 13.30
   Individuální diskuse a konzultace s přednášejícím
  • 13.30
   Individuální návštěva veletrhu Amper 2022

Nevíte si rady?
Ráda vám pomůžu.

Obraťte se na mě s dotazy, na které jste tady nenašli odpověď. Jsem tu pro vás.