BOZP a VTZ s pohledu provozovatele - Povinnosti a rizika

Popis školení

Cílem odborného školení je informovat provozovatele vyhrazených technických elektrických zařízeních o současných povinnostech a rizicích spojených s provozem vzhledem k bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP).

V současné době nejde pouze o řešení vyhrazených technických elektrických zařízeních, ale je nutné se zaměřit na bezpečnost práce jako celek. To zahrnuje nejen provoz a údržbu vyhrazených technických zařízení, ale také zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci pro všechny zaměstnance, kteří s těmito zařízeními přicházejí do styku.

Provozovatelé jsou povinni dodržovat zákony a předpisy týkající se BOZP a VTZ. Mezi tyto povinnosti patří například zabezpečení pracovišť a pracovního prostředí, provádění pravidelných kontrol a údržby zařízení, školení zaměstnanců, zajištění dostatečného počtu pracovníků se specializovanou kvalifikací atd.

Program školení

 • 1. den školení

  • 8.58 - 9.00
   Zahájení semináře
  • 9.00 - 10.30
   Blok přednášek
   • Jaké jsou povinnosti provozovatele vyhrazených technických elektrických zařízeních vzhledem k BOZP.
   • Proč již nelze řešit pouze vyhrazená zařízení, ale je nutné se zaměřit i na bezpečnost práce jako celek?
  • 10.30
   Konec semináře

Nevíte si rady?
Ráda vám pomůžu.

Obraťte se na mě s dotazy, na které jste tady nenašli odpověď. Jsem tu pro vás.