Elektrotechnika v prostředí s nebezpečím výbuchu 2022

Školení zaměřené na elektrické instalace v prostředí s nebezpečím výbuchu.

Popis školení

Na tomto školení se zaměříme na elektrické instalace v prostředí s nebezpečím výbuchu a naučíme se pomocí ochranných opatření snížit na přijatelnou úroveň pravděpodobnost, že se elektrická instalace stane zdrojem vznícení.

Má-li být elektrické zařízení instalováno v prostorech, ve kterých mohou v atmosféře vznikat nebezpečné koncentrace a nebezpečné množství hořlavých plynů, par nebo prachu, musí se provést ochranná opatření pro snížení pravděpodobnosti výbuchu v důsledku iniciace oblouky, jiskrami nebo horkými povrchy, vznikajícími v normálním provozu nebo za stanovených poruchových podmínek.

Preventivní opatření pro snížení nebezpečí výbuchu v důsledku hořlavých látek jsou založena na třech principech, které mají být aplikovány v pořadí náhrada, dozor a zmírnění účinků.

Při pečlivém návrhu elektrické instalace je často možné umístit většinu elektrických zařízení v méně nebezpečném prostoru nebo v prostoru bez nebezpečí výbuchu.

Program školení

 • 1. den školení

  • 8.30 - 9.00 hod.
   prezence účastníků
  • 9.00 - 9.10
   zahájení semináře
  • 9.10 - 10.45
   Ing. Jiří Kutáč Ph.D., DEHN s.r.o.
   • Ochrana před bleskem a přepětím z pohledu nových nařízení vlády.
  • 10.45 - 11.00
   Přestávka
  • 11.00 - 12.30
   Ing. Miroslav Záloha, Státní úřad inspekce práce
   • Prováděcí předpisy k zákonu č. 250/21 Sb. O odborné způsobilosti v elektrotechnice a Vyhrazených technických elektrických zařízení.
   • Pracovní úrazy na el. zařízení.
  • 12.30 - 13.30
   oběd
  • 13.30 - 15.00
   Jiří Mareš, Roxtec CZ s.r.o.
   • kabelové a potrubní prostupy Roxtec,
   • ukázka montážních procesů pro prostupy R, RS a G,
   • malý test ohledně špatných instalací.
  • 15.00 - 19.00
   osobní volno
  • 19.00
   večeře
 • 2. den školení

  • 9.00 - 11.00
   Zdeněk Rymeš, Technická inspekce České republiky
   • Elektrické instalace v prostředí s nebezpečím výbuchu podle ČSN EN 60079-14 ed. 4.
  • 11.00 - 12.00
   oběd, závěr školení

Nevíte si rady?
Ráda vám pomůžu.

Obraťte se na mě s dotazy, na které jste tady nenašli odpověď. Jsem tu pro vás.