Elektrotechnika v prostředí s nebezpečím výbuchu 2023

Školení zaměřené na elektrické instalace v prostředí s nebezpečím výbuchu.

Popis školení

Má-li být elektrické zařízení instalováno v prostorech, ve kterých mohou v atmosféře vznikat nebezpečné koncentrace a nebezpečné množství hořlavých plynů, par nebo prachu, musí se provést ochranná opatření pro snížení pravděpodobnosti výbuchu v důsledku iniciace oblouky, jiskrami nebo horkými povrchy, vznikajícími v normálním provozu nebo za stanovených poruchových podmínek.

Na tomto školení se zaměříme na elektrické instalace v prostředí s nebezpečím výbuchu v důsledku hořlavých látek a naučíme se pomocí ochranných opatření snížit na přijatelnou úroveň pravděpodobnost, že se elektrická instalace stane zdrojem vznícení. Zároveň se naučíme specifické požadavky normy ČSN EN 60079-14 ed. 4 pro navrhování, výběr a zřizování elektrických instalací ve výbušných atmosférách podle technik uvedených v ČSN EN IEC 60079-0 ed. 5.

Program školení

 • 1. den školení

  • 8.58 - 9.00
   Zahájení semináře
  • 9.00 - 10.30
   Zdeněk Rymeš, Technická inspekce České republiky
   • Elektrické instalace v prostředí s nebezpečím výbuchu podle ČSN EN 60079-14 ed. 4.
  • 10.30 - 10.45
   Přestávka
  • 10.45 - 11.45
   Ing. Eva Černochová Štihelová, specialista v ochraně před bleskem, TECHNOSERVIS TZB Nový Jičín, s.r.o.
   • Ochrana před bleskem a přepětím pro prostředí s nebezpečím výbuchu z pohledu nových nařízení vlády.
  • 11.45
   Závěr semináře

Nevíte si rady?
Ráda vám pomůžu.

Obraťte se na mě s dotazy, na které jste tady nenašli odpověď. Jsem tu pro vás.