Měření prováděná při revizích elektrických zařízení ve smyslu normy ČSN 33 2000-6 ed. 2

Intenzivní školení věnované měřením při revizích dle ČSN 33 2000-6 ed. 2 - stanovení požadavků pro výchozí a pravidelnou revizi elektrického zařízení, základní termíny a definice.

Popis školení

Školení je formou přednášky a je doplněno praktickými ukázkami postupů měření na funkčních předváděcích panelech (měření na rozváděči - vývody) s komentáři a poznatky revizního technika.

Probereme:

Izolační odpor elektrické instalace

 • Měření izolačního odporu mezi živými vodiči navzájem, měření mezi živými vodiči a ochranným vodičem spojeným se zemničem, požadavky na minimální hodnoty izolačního odporu.
 • Měření izolačního odporu – jako potvrzení oddělení živých částí od živých částí ostatních obvodů a případně od země u ochrany SELV, PELV a ochrany elektrickým oddělením.

U ochrany SELV, PELV a ochrany elektrickým oddělením

 • Měření spojitosti ochranných vodičů – spojitost vodičů a připojení k neživým částem, spojitost ochranných vodičů, včetně vodičů ochranného pospojování.
 • Ověření podmínek ochrany automatickým odpojením od zdroje.

Impedance poruchové smyčky,

 • Měření impedance poruchové smyčky.
 • Požadavky na naměřené hodnoty.
 • Ověření účinnosti opatření pro ochranu při poruše.

Proudové chrániče

 • Ověření funkčnosti proudových chráničů.
 • Měření a ověření mezních hodnot reziduálních proudů proudových chráničů.
 • Ověření proudových chráničů se zpožděnou charakteristikou typu S a G.
 • Ověření chráničů typu A a B a dalších.
 • Doplňková ochrana proudovým chráničem, pospojování význam, aplikace v praxi.

Program školení

 • 1. den školení

  • 8.15 - 8.30
   prezence účastníků
  • 8.30 - 10.30
   Milan Dolenský, lektor LPE s.r.o. a revizní technik E1B
   • izolační odpor elektrické instalace- měření izolačního odporu mezi živými vodiči navzájem, měření mezi živými vodiči a ochranným vodičem spojeným se zemničem, požadavky na minimální hodnoty izolačního odporu. Měření izolačního odporu – jako potvrzení oddělení živých částí od živých částí ostatních obvodů a případně od země u ochrany SELV, PELV a ochrany elektrickým oddělením.
   • měření spojitosti ochranných vodičů– spojitost vodičů a připojení k neživým částem, spojitost ochranných vodičů, včetně vodičů ochranného pospojování, ověření podmínek ochrany automatickým odpojením od zdroje.
  • 10.30 - 10.45
   přestávka
  • 10.45 - 12.00
   Milan Dolenský, lektor LPE s.r.o. a revizní technik E1B
   • měření impedance poruchové smyčky, požadavky na naměřené hodnoty, ověření účinnosti opatření pro ochranu pří poruše.
  • 12.00 - 12.20
   přestávka
  • 12.20 - 14.00
   Milan Dolenský, lektor LPE s.r.o. a revizní technik E1B
   • proudové chrániče- ověření funkčnosti proudových chráničů, měření a ověření mezních hodnot reziduálních proudů proudových chráničů, ověření proudových chráničů se zpožděnou charakteristikou typu S a G, ověření chráničů typu A a B a dalších. Doplňková ochrana proudovým chráničem, pospojování - význam, aplikace v praxi.
  • 14.00
   Závěr školení

Přednášející

 • Lektor LPE s.r.o. a revizní technik E1B. Provádí revize elektrických zařízení, ale dokáže své zkušenosti předat na přednáškách. Jeho specialitou jsou elektroinstalace v průmyslových objektech a instalace v lékařských ordinacích. Pro instalaci v těchto prostorách existují samostatné, nedávno obměněné normy. Právě tyto vědomosti předává Milan Dolenský na našich školeních ostatním elektrotechnikům.

Nevíte si rady?
Ráda vám pomůžu.

Obraťte se na mě s dotazy, na které jste tady nenašli odpověď. Jsem tu pro vás.