Metodika k nařízení vlády č. 194/2022 Sb. pro elektrická zařízení

Informace k novému nařízení vlády č. 194/2022 Sb. (nová Vyhláška 194/2022 Sb.)

Popis školení

Vyhláška č. 50/1978 Sb. byla k 1. 7. 2022 zrušena a nahrazena zákonem č. 250/2021 Sb. a nařízením vlády 194/2022 Sb. Víte, co přesně to znamená a jaké to bude mít dopady na vaši práci? Zúčastněte se našeho online odborného semináře a poskytneme Vám kompletní informace k novému nařízení vlády a odpovíme Vám na všechny otázky, které Vás s novým přezkušováním odborné způsobilosti k výkonu činností v elektrotechnice zajímají.

Školení bude rozděleno na 2 části:

 • krátké představení nového nařízení vlády č. 194/2022 Sb.,
 • odpovědi na vybrané dotazy, které budou zodpovězenyv rámci přednášky.

Každý účastník může položit max. 2 dotazy na přednášejícího. Dotazy je možné pokládat do 9.9.2022.

On-line školení bude 16.9.2022 od 9.00 hod., záznam školení budete mít k dispozici po dobu 14 dnů.

V rámci školení bude řešena problematika:

 • jaký je rozdíl mezi zkouškami z odborné způsobilosti podle Vyhl. č. 50/1978 Sb. a dle NV 194/2022 Sb.,
 • jaká je role „odpovědné osoby“ při zkouškách z odborné způsobilosti dle NV 194/2022 Sb.,
 • jak si stanoví „odpovědnou osobu“ podnikající fyzická osoba (OSVČ), která zaměstnává pouze sama sebe,
 • platnost Osvědčení vydaných dle Vyhl. č. 50/78 Sb. pro § 6 – 8,
 • platnost Osvědčení pro provádění revizí EZ, vydaných před 1.7.2022,
 • platnost Oprávnění pro montáže, opravy revize a zkoušky vydaná organizací TIČR (popř. ITI Praha) před 1.7.2022, jaká je platnost nově vydaných oprávnění, do kdy je nutné obnovit již vydaná oprávnění,
 • kdo musí vlastnit Oprávnění pro montáže, opravy revize a zkoušky – vazba na živnostenský úřad,
 • nové rozdělení odborné způsobilosti v elektrotechnice dle NV 194/2022 Sb. – jak zařazovat „staré“ paragrafy Vyhl. č. 50/1978 Sb. vzhledem k požadavkům „nového“ NV 194/2022 Sb.,
 • jaké pracovní pozice lze přiřadit k příslušným paragrafům dle NV 194/2022 Sb., jaký § dle NV 194/2022 Sb. musí mít projektanti EZ,
 • potřebné vzdělání pro zkoušky dle NV 194/2022 Sb., rozdíly mezi odbornou způsobilostí – jaká vzdělání do ní patří a mezi profesní kvalifikací, a jakou činnost mohou pracovníci s profesní kvalifikací vykonávat,
 • v NV 194/2022 Sb. je odvolávka na Zákon č. 179/2006 Sb. „Národní soustava povolání“ - jakým způsobem chápat pojmy „profesní kvalifikace a „úplná profesní kvalifikace, kdo jí může vydávat a jak komise pozná, že předložený doklad je platný a odpovídá požadavkům NV 194/2022 Sb.,
 • složení komise pro zkoušky z odborné způsobilosti dle NV 194/2022 Sb. – požadavky na jejich kvalifikaci, jakým způsobem si má komise, při zkouškách z odborné způsobilosti v elektrotechnice kontrolovat doklady a dosažené vzdělání,
 • požadavky na minimální praxi pro zkoušky dle NV 194/2022 Sb.,
 • prohlášení o školení osob z místních předpisů - kdy vyžadovat, jak prakticky postupovat při komunikaci s personálními pracovníky, při vyžadování tohoto dokladu jako přílohy k „Protokolu o zkoušce“,
 • zápis o přezkoušení a jeho archivace, jak dlouho a kdo archivuje a jakým způsobem,
 • jak je důležité pro zaměstnavatele/provozovatele EZ, stanovit osoby poučené a jaké činnosti mohou vykonávat, kdo může poučení provést a jaký způsobem,
 • jaké je rozdělení VTEZ do tříd, a na jaká zařízení je nutné vyžadovat posouzení pověřené organizace (TIČR),
 • jaký je rozdíl mezi „Odborným stanoviskem“ a „Osvědčením o bezpečnosti VTEZ“ dle NV 190/2022 Sb., jaký formulář zvolit při vyplňování žádosti na stránkách na webových stránkách TIČR,
 • kdo může vykonávat zkoušky z odborné způsobilosti, a jaký živnostenský list musí vlastnit, pokud provádí zkoušky pro objednatele (provozovatele, zaměstnavatele dodavatelsky)
 • jaké jsou platné rozsahy pro provádění revizí a musí se na elektrické spotřebiče provádět revize, nebo stačí pouze kontroly a zkoušky prováděné „elektrikáři“ se základním paragrafem“.

Nevíte si rady?
Ráda vám pomůžu.

Obraťte se na mě s dotazy, na které jste tady nenašli odpověď. Jsem tu pro vás.