Alternativní ochrany před bleskem ("aktiváky" - aktivní hromosvody)

Ochrana před bleskem aneb aktivní jímače a další možnosti.

Popis školení

Pojďte na školení zaměřené na alternativní ochrany před bleskem.

přednášky se zaměří na:

 • Vývojové a metodologické souvislosti nekonvenčních způsobů ochrany před bleskem.
 • Vybrané právní aspekty ochrany před bleskem z pohledu advokáta.
 • Modelování ochranných prostorů alternativních ochran.

Detailněji o přednáškách:

 • Vývojové a metodologické souvislosti nekonvenčních způsobů ochrany před bleskem - Ing. Jan Mikeš, FEL ČVUT v Praze (30 minut)

Příspěvek se zabývá fyzikálním a technickým procesem připojení bleskového výboje k uzemněným strukturám (stavbám, konstrukcím, objektům). Studuje okamžik, při kterém stepped leader(krokový leader) dosáhne blízkosti země a z uzemněných struktur jsou vlivem elektrických polí emitovány vstřícné výboje – streamery. Návazně je z inženýrského hlediska analyzován jeden z klíčových výbojů – return stroke, jehož účinky mají nejdůležitější vliv na přímé ovlivnění ochranných systémových struktur, respektive na případné samotné poškození objektů. Charakterizovány jsou různé názory a vývojové modely určení výbojové vzdálenosti od existence krokového leaderu až po zásah dané struktury (konkrétně pak modely Goldeho, Erikssona, Dellery a Garbagnatiho, Coorayův a další). V souvislosti s procesem spojení obou výbojových cest jsou v příspěvku dále explikovány souvislosti s vývojem tzv. Self-consistent lightning interception modelu(SLIM). Finálně jsou shrnuty metody vnější ochrany před bleskem a jejich vliv na proces připojení bleskového výboje včetně principu early streamer emission(ESE) a metody využívající dissipation array systems(DAS), u nichž jsou nabídnuty k diskuzi konceptuální rozpory s teoretickými i praktickými pozorováními.

 • Vybrané právní aspekty ochrany před bleskem z pohledu advokáta - Mgr. Jiří Kaňka, advokát KAŇKA & ŠAFKA, advokáti s.r.o. (90 minut)

Cílem přednášky je seznámit posluchače s vybranými legislativními pravidly, která se zabývají ochranou staveb před bleskem. Dále budou posluchači seznámeni a upozorněni na možné právní důsledky plynoucí z nedodržení legislativních pravidel regulujících ochranu před bleskem. Posluchači se tak budou moci blíže seznámit s právní úpravou odpovědnosti za újmu, jakož i s právní úpravou trestně právní odpovědnosti.

 • Modelování ochranných prostorů alternativních ochran - Ing. Gabriel Krescanko, předseda TK 43 Elektroenergetika při ÚNMS SR (60 minut)

I navzdory množství argumentací a matematickému důkazu, které byli vzneseny vůči alternativním ochranám před blesekm, toto téma stále rezonuje v odborné veřejnosti. Hlavním důvodem této skutečnosti je jednodušší návrh a realizace těchto zařízení oproti klasickému systému ochrany před bleskem (systému LPS). Tento fakt vychází hlavně z velikosti ochranného prostoru alternativní ochrany. Právě z tohoto důvodu autor přednášky bude rozebírat metodiku modelování tohoto ochranného prostoru a taktéž se bude snažit vysvětlit, jak se podařilo autorům této alternativy uměle zvětšit ochranný prostor, čímž získali výhodu oproti klasické ochraně před bleskem.

Program školení

 • 1. den školení

  • 8.58 - 9.00
   organizační pokyny, zahájení
  • 9.00 - 9.30
   Ing. Jan Mikeš, FEL ČVUT v Praze
   • Vývojové a metodologické souvislosti nekonvenčních způsobů ochrany před bleskem.
  • 9.30 - 9.40
   dotazy účastníků, technická přestávka
  • 9.40 - 11.10
   Mgr. Jiří Kaňka, advokát KAŇKA & ŠAFKA, advokáti s.r.o.
   • Vybrané právní aspekty ochrany před bleskem z pohledu advokáta.
  • 11.10 - 11.20
   dotazy účastníků, technická přestávka
  • 11.20 - 12.20
   Ing. Gabriel Krescanko, předseda TK 43 Elektroenergetika při ÚNMS SR
   • Modelování ochranných prostorů alternativních ochran.
  • cca 12.20
   dotazy účastníků, závěr akce

Nevíte si rady?
Ráda vám pomůžu.

Obraťte se na mě s dotazy, na které jste tady nenašli odpověď. Jsem tu pro vás.