Metody a postupy měření pro ověření funkčnosti a účinnosti na FVE

Základní informace o FVE, požadavky na měření včetně popisu postupu provedení měření.

Popis školení

Pojďte na odborný online seminář, kde se zaměříme na postupy měření pro ověření funkčnosti a účinnosti na FVE.

V úvodu si řekneme základní informace o fotovoltaických systémech (PVS), panelech (PV) a FV elektrárnách obecně (základní pojmy, součásti), a o výkonových charakteristikách, které popisují technické parametry a vlastní funkci jednotlivých částí fotovoltaické elektrárny.

Dále si probereme požadavky na zkoušení fotovoltaických systémů podle ČSN EN 62446-1 + A1:2023 Fotovoltaické (PV) systémy – Požadavky na zkoušení, dokumentaci a údržbu Část 1: Systémy spojené s rozvodnou sítí - Dokumentace, zkoušky při uvádění do provozu a kontrola.

Rozebrány budou požadavky na měření požadovaná touto normou jako například měření spojitosti, izolačního odporu, test polarity, test propojovacího boxu, měření zkratového proudu, měření V-A charakteristiky. Popsány budou i možnosti praktického provedení měření.

Bude uveden příklad zpracování technické dokumentace a podkladů pro provedení výchozí revize.

Součástí přednášky budou i informace o závadách PVS a metodách jejich detekce vizuální prohlídkou, měřením nebo za použití termokamery.

V průběhu akce mají účastníci možnost klást lektorovi dotazy formou chatu, v závěru akce budou dotazy zodpovězeny.

Program školení

 • 1. den školení

  • 8:58 - 9:00
   Zahájení semináře
  • 9.00 - 11.00
   Ing. Leoš Koupý, ILLKO, s.r.o.
   • Základní informace o fotovoltaických systémech (PVS), panelech (PV) a FV elektrárnách obecně (základní pojmy, součásti).
   • Info o výkonových charakteristikách, které popisují technické parametry a vlastní funkci jednotlivých částí fotovoltaické elektrárny.
   • Požadavky na zkoušení fotovoltaických systémů podle ČSN EN 62446-1 + A1:2023 Fotovoltaické (PV) systémy – Požadavky na zkoušení, dokumentaci a údržbu Část 1: Systémy spojené s rozvodnou sítí - Dokumentace, zkoušky při uvádění do provozu a kontrola.
   • Požadavky na měření požadovaná normou ČSN EN 62446-1 + A1:2023 (např. měření spojitosti, izolačního odporu, test polarity, test propojovacího boxu, měření zkratového proudu, měření V-A charakteristiky).
   • Možnosti praktického provedení měření.
   • Podklady pro provedení výchozí revize (schéma zapojení, technická zpráva apod.).
   • Informace o závadách PVS a metodách jejich detekce vizuální prohlídkou, měřením nebo za použití termokamery.
  • 11.00
   Závěr semináře

Nevíte si rady?
Ráda vám pomůžu.

Obraťte se na mě s dotazy, na které jste tady nenašli odpověď. Jsem tu pro vás.