Bezpečnost strojních zařízení 2021

Bezpečnost strojních zařízení - nových i provozovaných na online semináři - ve dvou dnech.

Popis školení

Zveme Vás na odborný dvoudenní online seminář, kde:

v rámci prvního dne (Norma ČSN EN ISO 12100 v praxi a její použití pro návrh ochranných opatření k zajištění bezpečnosti pro nová i provozovaná strojní zařízení) bude zmíněna základní legislativa pro nová i provozovaná strojní zařízení, tj. směrnice 2006/42/ES (NV ČR č. 176/2008 Sb.) a směrnice 2009/104/ES (NV ČR č. 378/2001 Sb., Zákon 309/2006 Sb., …), ze kterých vyplývají požadavky na výrobce nebo provozovatele, kteří musí:

 • zpracovávat dokumentaci o posouzení rizik při návrhu a konstrukci nového strojního zařízení nebo
 • vyhledávat a odstraňovat rizika u provozovaných zařízeních a
 • dbát na to, aby zařízení splňovaly během provozu příslušné požadavky – tj. posuzovat rizika.

V obou případech lze postupovat dle požadavků normy ČSN EN ISO 12100 - Bezpečnost strojních zařízení – Všeobecné zásady pro konstrukci – Posouzení rizika a snižování rizika, která stanovuje základní metodické pokyny, které musí tato dokumentace obsahovat. Přednáška bude obsahovat i malou ukázku postupu u nového i provozovaného zařízení.

V rámci druhého dne(Požadavky na elektrická zařízení strojů dle ČSN EN 60204-1 ed. 3) si podrobně vysvětlíme, jak má správně vypadat celkové provedení elektrického zařízení stroje podle normy ČSN 60204-1 ed. 3, která specifikuje požadavky na elektrická zařízení strojů. Především platí pro používání elektrických, elektronických a programovatelných zařízení a systémů u strojů, které nejsou během činnosti přenosné rukou, včetně skupiny strojů, které pracují společně koordinovaným způsobem.

Je možné objednat si pouze jeden vybraný den akce nebo oba dva dny školení za zvýhodněnou cenu.

Speciální publikace:Každý účastník má možnost zakoupit speciální tištěnou publikaci - Prezentace normy ČSN EN 60204-1 ed. 3v tištěné podobě za cenu 200 Kč vč. poštovného. Publikace bude poslána poštou po semináři. V případě Vašeho požadavku - vybírejte variantu včetně publikace.

Odborný webinář je především určen pro:

 • návrháře a integrátory strojů, projektanty strojních zařízení;
 • pracovníky v elektrotechnice, údržbě a revizní techniky;
 • pracovníky montážních a výrobních firem;
 • pracovníky zabývající se problematikou bezpečnosti práce (BOZP);
 • projektové manažery, pracovníky kontroly jakosti a vyšší management.

Program školení

 • 1. den školení

  • 8.58 - 9.00
   Organizační pokyny, zahájení
  • 9.00 - 10.30
   Filip Němeček, SYSTEMOTRONIC, s.r.o.
   • Požadavky normy ČSN EN ISO 12100 - Bezpečnost strojních zařízení – Všeobecné zásady pro konstrukci – Posouzení rizika a snižování rizika, která stanovuje základní metodické pokyny, které musí tato dokumentace obsahovat.
  • 10.30 - 10.45
   Přestávka
  • 10.45 - 12.15
   Filip Němeček, SYSTEMOTRONIC, s.r.o.
   • Postup posouzení rizika u nového i provozovaného zařízení.
  • 12.15 - 12.30
   Dotazy účastníků, konec akce
 • 2. den školení

  • 8.58 - 9.00
   Organizační pokyny, zahájení
  • 9.00 - 10.30
   Filip Němeček, SYSTEMOTRONIC, s.r.o.
   • Rozsah platnosti normy ČSN 60204-1 ed. 3.
   • Způsoby připojování a vypínání strojních zařízení.
   • Rozhraní mezi pevnou instalací a strojním zařízením– tj. mezi souborem norem ČSN 33 2000 a ČSN 60204-1 ed. 3, požadavky na připojení, hlavní vypínače, odpojování, …
   • Požadavky na ochranná opatření před úrazem elektrickým proudem(druhy ochran, požadavky pro obvody PELV – pokud jsou použity u strojního zařízení, …) a ostatní Ochranná zařízení.
   • Pospojování a požadavky na ochranné obvody.
   • Problematika unikajících zemních proudů s hodnotou vyšší než 10 mA(měření a opatření).
  • 10.30 - 10.45
   Přestávka
  • 10.45 - 11.30
   Filip Němeček, SYSTEMOTRONIC, s.r.o.
   • Řídicí obvody a funkce.
   • Kategorie funkcí pro zastavení a jejich použití.
   • Nouzové funkce – nouzové zastavení, nouzové vypnutí (požadavky na nezáměnnost a použití nouzových funkcí).
  • 11.30 - 10.45
   Přestávka
  • 11.45 - 12.30
   Filip Němeček, SYSTEMOTRONIC, s.r.o.
   • Požadavky na celkové provedení elektrického zařízení stroje(Instalace elektrických obvodů na strojním zařízení, značení svorek, kabelů a vodičů v souladu s dokumentací, označování a identifikace zařízení, základní dokumentace předaná odběrateli).
  • 12.30 - 12.45
   Dotazy účastníků, konec akce

Nevíte si rady?
Ráda vám pomůžu.

Obraťte se na mě s dotazy, na které jste tady nenašli odpověď. Jsem tu pro vás.