Nová ČSN 33 2000-5-53 ed. 3 Elektrické instalace nízkého napětí – Část 5-53: Výběr a stavba elektrických zařízení – Spínací a řídicí přístroje

Víte, jaké změny přinesla ČSN 33 2000-5-53 ed. 3.?

Popis školení

Tato nová norma vyšla v listopadu 2022 a nahrazuje ČSN 33 2000-5-53 ed. 2 z června 2016, ČSN 33 2000-5-534 ed. 2 z listopadu 2016 a ČSN 33 2000-5-537 ed. 2 z dubna 2017.

Seminář se věnuje především novinkám v obecných a společných požadavcích, požadavcích na upevnění zařízení, úvahy o použití elektrických přístrojů a jejich funkcích, aspektům koordinace přístrojů a jejich koordinaci, potřebné dokumentaci.

Seminářem Vás bude provázet Ing. Karel Dvořáček.

Program školení

 • 1. den školení

  • 8:58 - 9:00
   Zahájení semináře
  • 9.00 - 9.50
   Obecné informace
   • Termíny a definice
   • Obecné a společné požadavky
   • Upevnění zařízení
   • Uvažované elektrické přístroje a funkce, které zajišťují
   • Aspekty koordinace přístrojů
   • Požadavky na koordinaci
   • Koordinace elektrických zařízení pro ochranu, odpojování, spínání a řízení
   • Dokumentace
  • 9.50 - 10.00
   Přestávka
  • 10.00 - 11.00
   Přístroje na ochranu před úrazem elektrickým proudem automatickým odpojením od  zdroje
   • Nadproudové ochranné přístroje + přístroje na ochranu před rizikem požáru
   • Proudové chrániče (RCD) + proudové chrániče (RCD) pro ochranu před rizikem požáru
   • Ochranné přístroje reagující na elektrický oblouk Obloukové ochrany (AFDD)
   • Přístroje pro monitorování reziduálního proudu (RCM) pro ochranu před rizikem požáru v sítích IT
  • 11.00 - 11.15
   Přestávka
  • 11.15 - 11.45
   Přístroje pro ochranu před nadproudem
   • Obecné požadavky
   • Volba přístrojů pro ochranu před přetížením elektrických instalačních systémů
   • Volba přístrojů pro ochranu elektrických instalačních systémů před zkratem
  • 11.45 - 12.35
   Přístroje pro ochranu před přechodnými přepětími
   • Kdy je nutno použít přístroje pro ochranu před přechodnými přepětími ze sítě
   • Volba o montáž přístrojů SPD
   • Přístroje pro ochranu před podpětím
  • 12.35 - 12.45
   Přestávka
  • 12.45 - 13.15
   Přístroje pro odpojování a spínání
   • Přístroje pro odpojování
   • Přístroje pro spínání
   • Požární spínače
  • 13.15 - 13.45
   Přístroje pro monitorování
   • Hlídače izolačního stavu pro sítě IT (IMD)
   • Přístroje pro lokalizování poruchy v sítích IT
   • Monitorování vypnutých obvodů
   • Přístroje pro monitorování reziduálního proudu (RCM)
  • 13.45
   Závěr semináře

Nevíte si rady?
Ráda vám pomůžu.

Obraťte se na mě s dotazy, na které jste tady nenašli odpověď. Jsem tu pro vás.