Ochrana před přepětím od A do Z, průřez technickými normami ČSN a PNE

Odborné školení připravené ve spolupráci s Českou energetickou společností - ČENES.

Popis školení

Cílem semináře je prohloubit znalosti odborníků, kteří se zabývají projekcí, výstavbou a revizemi elektrických zařízení v elektroenergetice, průmyslu a dalších souvisejících odvětvích, s ochranou před přepětím v distribučních sítích a přenosové soustavě 110 kV. Dozvíte se o zásadách dimenzování, umísťování a připojování svodičů přepětí podle jednotlivých napěťových hladin provozovaného zařízení energetiky a ochranných vlastnostech svodičů přepětí v různých zapojeních.

Seminář bude rovněž obsahovat problematiku rozhraní mezi distribuční soustavou a instalací v budovách a průmyslových objektech. Seznámíme Vás se zapojením SPD před elektroměrem v nových i stávajících instalacích. Splnění podmínek vyhlášky č. 268/2009, Sb., o technických požadavcích na stavby - připojení staveb k distribučním sítím, vnitřní silnoproudé rozvody a vnitřní rozvody sítí elektronických komunikací za pomoci ČSN 33 2000-5-534 ed.2

Program školení

 • 1. den školení

  • 8.58 - 9.00
   Zahájení semináře, organizační pokyny
  • 9.00 - 9.20
   Ing. Pavel Kraják, Česká energetická společnost, zs.

   Představení společnosti ČENES

  • 9.20 - 9.30
   Přestávka
  • 9.30 - 10.50
   Ing. Lubomír Kočiš, EGU - HV Laboratory a.s.

   Ochrana před přepětím podle PNE 33 0000-7,8,9.

  • 10.50 - 11.00
   Přestávka
  • 11.00 - 13.00
   Jan Hájek, DEHN s.r.o.

   Ochrana před bleskem podle ČSN EN 62 305 ed.2 (část 1-4), rozhraní mezi distribuční soustavou a instalací v budovách a průmyslových objektech podle PNE 33 0000-5.

  • 13.00
   Závěr semináře

Nevíte si rady?
Ráda vám pomůžu.

Obraťte se na mě s dotazy, na které jste tady nenašli odpověď. Jsem tu pro vás.