Ověřování a kontroly elektrických zařízení pracovních strojů dle ČSN EN 60204-1 ed. 3

Na odborném semináři detailně probereme konkrétní kroky jednotlivých kontrol a ověření na strojním zařízení a prakticky se podíváme na ukázková měření a sestavíme si zprávu o ověření, kterou poté obdržíte.

Popis školení

Z důvodu zhoršující se epidemické situace a zpřísňujícími se restrikcemi budou akce dostupné POUZE V REŽIMU ONLINE VYSÍLÁNÍ, děkujeme za pochopení.

Každé strojní zařízení uváděné na trh nebo již provozované musí mít vystaven protokol o kontrole elektrického zařízení stroje. Tato kontrola je povinná po každé instalaci a před prvním uvedením do provozu. Požadavky na tuto kontrolu jsou stanovené zejména v nařízení vlády č. 176/2008 Sb. a č. 378/2001 Sb. Protokol o kontrole musí být uchován po celou dobu provozu zařízení. Tato kontrola se musí dělat 1x za 12 měsíců.

Zároveň musí být provedeny zkoušky a ověřování z hlediska ochrany před úrazem elektrickým proudem podle normy výrobku určené pro daný stroj, tj. norma typu C, pokud pro stroj existuje. Pokud norma určená není, ověřování se provádí dle normy ČSN EN 60204-1 ed. 3, kap. 18. Následné ověřování se doporučuje provozovatelem provádět v termínech, které jsou v souladu s určením vnějších vlivů pro daný prostor, např. stanovením v místním provozním předpisu.

Odborný seminář pořádá multimediální časopis ElektroPrůmysl.cz spolu se společností SYSTEMOTRONIC,s.r.o., vzdělávací agenturou LPE s.r.o. a Veletrhy Brno, a.s. v rámci oficiálního doprovodného programu Mezinárodního strojírenského veletrhu.

COVID-19akce bude probíhat v souladu s aktuálními opatřeními Ministerstva zdravotnictví České republiky viz. https://covid.gov.cz/opatreni/maloobchod-sluzby/podminky-vstupu-do-provozoven-sluzeb

PROSÍM, VĚNUJTE POZORNOST POKYNŮM Z VELETRHUviz. odkaz https://www.lpe.cz/uploads/files/pokyny-k-veletrhu-617fe0c05de0f330563158.pdf

Program školení

 • 1. den školení

  • 9.00 - 9.05
   Zahájení semináře
  • 9.05 - 10.30
   Filip Němeček, SYSTEMOTRONIC, s.r.o., Technický poradce v oblasti bezpečnosti strojních zařízení, TÜV Functional Safety Technician 094/14

   Ověřování elektrických zařízení pracovních strojů dle ČSN EN 60204-1 ed. 3, kap. 18 i v návaznosti na řadu norem ČSN 33 2000.

   • Ověření spojitosti ochranného obvodu.
   • Ověření ochrany automatickým odpojením.
   • Zkouška izolačního odporu.
   • Zkoušky napětím.
   • Ochrana před zbytkovým napětím.
   • Ověření, že jsou splněny požadavky na ochranné pospojování pro elektrická zařízení s unikajícími zemními proudy vyššími než 10 mA AC nebo DC.
   • Funkční zkoušky.
  • 10.30 - 10.45
   Přestávka
  • 10.45 - 12.00
   Filip Němeček, SYSTEMOTRONIC, s.r.o., Technický poradce v oblasti bezpečnosti strojních zařízení, TÜV Functional Safety Technician 094/14
   • Ukázkové měření dle kap. 18 ČSN EN 60204-1 ed. 3 na jednoduchém strojním zařízení.
   • Sestavení zprávy o ověření.
  • 12.00 - 12.30
   Diskuse a konec akce

Nevíte si rady?
Ráda vám pomůžu.

Obraťte se na mě s dotazy, na které jste tady nenašli odpověď. Jsem tu pro vás.