Požadavky na elektroinstalaci FVE dle nové legislativy, včetně obecného vzoru zprávy o revizi el. zařízení FVE

Popis školení

Víte, jak je to s praktickým prováděním revize FVE, co vše je potřeba provést a co má obsahovat zpráva o revizi elektrického zařízení FVE?

Jak správně v rámci revize pracovat s normami ČSN 33 2000-7-712 ed. 2, ČSN 33 2000-6 ed. 2, ČSN 33 1500, ČSN EN 62446-1 a NV č. 190/2022 Sb., a to včetně požadavků na připojovací podmínky a elektroměrové rozváděče. To vše vás naučíme na našem odborném semináři.

Zároveň Vás seznámíme s důležitými požadavky na provedení elektroinstalace FVE dle nové legislativy, např.:

 • Vyhláška č. 114/2023 Sb. - Vyhláška o požadavcích na bezpečnou instalaci výrobny elektřiny využívající obnovitelné zdroje energie s instalovaným výkonem do 50 kW.
 • ČSN 33 2000-7-712 ed.2- Elektrické instalace nízkého napětí, část 7-712: Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech - fotovoltaické (PV) systémy.
 • ČSN EN 62446-1- Fotovoltaické systémy – Požadavky na zkoušení, dokumentaci a údržbu, část 1: Systémy spojené s rozvodnou sítí – Dokumentace, zkoušky při uvádění do provozu a kontrola.
 • ČSN 33 2000-8-1 ed.2- Elektrické instalace nízkého napětí – Část 8-1: Funkční aspekty – Energetická účinnost
 • ČSN 33 2000-8-2 - Elektrické instalace nízkého napětí – část 8-2: Elektrická instalace samospotřebitelů

Začátek online vysílání bude v 9.00 hod.

Program školení

 • 1. den školení

  • 8.58 - 9.00
   Zahájení semináře
  • 9.00 - 11.00
   Milan Dolenský, lektor LPE s.r.o. a revizní technik E1B
   • Základní požadavky na provedení FVE
   • Ochrana před úrazem elektrickým proudem, požadavky na bezpečnost
   • Podklady pro provádění revize FVE – náplň revize
   • Požadavky na výkresovou a projektovou dokumentaci
   • Kontrola způsobu provedení instalace FVE
   • Praktický postup při provádění revize FVE
   • Vypracování zprávy o revizi FVE
  • 11.00
   Závěr semináře

Nevíte si rady?
Ráda vám pomůžu.

Obraťte se na mě s dotazy, na které jste tady nenašli odpověď. Jsem tu pro vás.