Požadavky na revize nabíjecích míst elektromobilů v souvislosti s novou legislativou (Zákon č. 250/2021 Sb., NV 190,194/2022 Sb., atd), včetně obecného vzoru zprávy o revizi

Aktuální legislativní požadavky na revize nabíjecích míst elektromobilů.

Popis školení

Na školení se zaměříme na aktuální požadavky na revize nabíjecích míst elektromobilů v souvislosti s novou legislativou. Toto školení je nezbytné pro všechny, kdo se podílí na provozu a údržbě nabíjecích stanic pro elektromobily, a to jak ve veřejném, tak soukromém sektoru.

Nová legislativa týkající se dobíjecích míst pro elektromobily, jako je zákon č. 250/2021 Sb. NV 190,194/2022 Sb. má významné důsledky pro jejich revize. Legislativa vyžaduje, aby kontroly a zkoušky vyhrazených technických zařízení včetně dobíjecích stanic prováděly odborně způsobilé fyzické a právnické osoby. Nedodržení těchto požadavků může mít za následek sankce nebo právní důsledků.

Cílem těchto požadavků je zajistit, aby nabíjecí stanice pro elektromobily byly bezpečné, spolehlivé a efektivní pro použití majiteli elektromobilů.

Při provádění revize nabíjecí stanice pro elektromobily je nezbytné poskytnout podrobnou zprávu o revizi, která obsahuje všechny relevantní informace o procesu revize a stavu nabíjecí stanice. Na školení se proto zaměříme i na vytvoření vzoru zprávy o revizi.

Program školení

 • 1. den školení

  • 8.30 - 9.00
   Prezence účastníků
  • 9.00 - 10.00
   Patrik Schoř
   • Nabíjecí stanice Hager a jejich aplikace.
  • 10.00 - 10.20
   Přestávka
  • 10.20 - 11.30
   Milan Dolenský, Ing. Vladimír Macháček
   • Vnější vlivy působící na dobíjecí stanice a jejich vliv na provoz a revize.
   • Požadavky a možnosti výrobců zařízení Wallbox (nabíjecích míst).
   • Příklady z praxe dle místa instalace.
  • 11.30 - 11.45
   Přestávka
  • 11.45 - 13.00
   Milan Dolenský, Ing. Vladimír Macháček
   • Základní požadavky norem a jejich vliv na revize nabíjecích stanic
    • ČSN 33 2000-7-722 ed. 3 - Napájení elektrických vozidel
    • ČSN EN 61851-22 - AC nabíjecí stanice elektrického vozidla
    • ČSN EN 61851-23 - DC nabíjecí stanice
   • Vytvoření vzorové zprávy o revizi.
  • 13.00
   Závěr školení

Nevíte si rady?
Ráda vám pomůžu.

Obraťte se na mě s dotazy, na které jste tady nenašli odpověď. Jsem tu pro vás.