Požární bezpečnost v elektrotechnice

Dlouho očekávaná norma na požadavky na elektrické rozvody z hlediska požární bezpečnosti.

Popis školení

Přihlaste se na exkluzivní seminář, který se zaměřuje na podstatné změněny souboru norem "Požární bezpečnost staveb" určující provedení elektroinstalace. Především se zaměříme na normu ČSN 73 0848, která byla zcela přepracována, a má i jiný název: Požární bezpečnost staveb - Elektrická zařízení, elektrické instalace a rozvody. Tato norma je zcela závazná, protože je určena vyhl. 23/2008 Sb. v platném znění.

Dále se zaměříme na normy ČSN 73 0802 Nevýrobní objekty, ČSN 73 0804 Výrobní objekty a ČSN 730 833 Budovy pro bydlení, které byly změněny z části s požadavky na technické zařízení elektro.

Dozvíte se také, jak zajistit bezpečnost elektrických rozvodů ve stavbách, včetně parkovacích míst podle Vyhlášky č. 268/2009 Sb., hašení FVE a dalších klíčových aspektů se zaměřením na instalaci nabíječek v garážích a postup přípravy novely vyhl. 23/2008 Sb. a normy na provedení instalace v podzemních garážích.

V souboru norem ČSN 33 2000 se zavádí požadavek na použití kabelů Cca. Dozvíte se jaké kabely tomu odpovídají a jaké mají vlastnosti.

Absolvováním školení získáte kompletní přehled z norem a legislativy pro návrh elektrických rozvodů z hlediska požární bezpečnosti staveb, což vám poskytne nezbytné znalosti pro správné plánování a realizaci elektroinstalačních projektů.

Program školení

 • 1. den školení

  • 9:28 – 9:30
   Zahájení semináře
  • 9:30 – 11:00
   Ing. Petr Bebčák, PhD.

   Nové požadavky na elektrické rozvody dle ČSN 73 0848, která byla vydána 1. 9. 2023.

   • Nová názvosloví.
   • Změna požadavků na instalaci bezhalogenových kabelů a kabelů funkčních při požáru.
   • Změna systému CENTRAL STOP a TOTAL STOP a stanovení provedení HLAVNÍHO VYPÍNAČE.
   • Specifikace požadavků na rozvaděče umístěné na únikových cestách a rozvaděče funkční při požáru.
   • Požadavky na umístění hlavního rozvaděče a rozvaděče pro požární zařízení.
   • Požadavky na obsah projektové dokumentace
   • Napájení požárně bezpečnostních zařízení.
  • 11:00 - 11:15
   Přestávka
  • 11:15 - 12:05
   plk. Ing. Michal Valouch
   • Požární bezpečnost elektrických rozvodů ve stavbách (parkovací místa dle Vyhlášky č. 268/2009 Sb., hašení FVE atd.).
   • Výklad Hasičského záchranného sboru k instalaci nabíječek pro elektromobily v garážích a postup přípravy novely vyhl. 23/2008 Sb. a normy na provedení instalace v podzemních garážích.
  • 12:05 - 12:15
   Přestávka
  • 12:15 - 13:15
   Ing. Jan Musil
   • Vlastnosti bezhalogenových kabelů a kabelů funkčních při požáru, které se nově zavádí jako požadavek na použité v souboru norem ČSN 33 2000.
  • 13:15 - 13:30
   Přestávka
  • 13:30 - 14:15
   Ing. Jiří Horák
   • Přehled norem a legislativy pro návrh elektroinstalace z hlediska požáru.
  • 14:15
   Závěr školení

Nevíte si rady?
Ráda vám pomůžu.

Obraťte se na mě s dotazy, na které jste tady nenašli odpověď. Jsem tu pro vás.