Praktické provádění zkoušek, měření a ověřování účinnosti ochranných opatření elektrických spotřebičů dle ČSN EN 50678:2021, ČSN EN 50699:2021 a ČSN 33 1600 ed.2:2009

Popis školení

Cílem tohoto semináře je poskytnout Vám ucelený přehled o tom, jak prakticky provádět zkoušky, měření a ověřování účinnosti ochranných opatření elektrických spotřebičů v souladu s normami ČSN EN 50678, ČSN EN 50699 a ČSN 33 1600 ed. 2. Na semináři se dozvíte, jaké jsou požadavky na měřicí přístroje a jak správně provádět kontroly a revize spotřebičů. Dále se zaměříme na ověřování účinnosti ochranných opatření elektrických spotřebičů a ukážeme Vám praktické příklady měřicích metod. Po absolvování tohoto semináře budete mít všechny potřebné informace a znalosti k tomu, abyste úspěšně prováděli kompletní kontroly a revize všechny typů elektrických spotřebičů.

Program školení

 • 1. den školení

  • 9.30 - 10.00
   Prezence účastníků
  • 10.00 - 12.30
   Ing. Leoš Koupý, Milan Dolenský,
   • Revize a kontroly spotřebičů - legislativa, všeobecné požadavky
   • Měření při zkouškách a revizích elektrických spotřebičů, rozdělení spotřebičů dle užívání
    • Základní ochranná opatření, zkouška účinnosti ochranných opatření proti elektrickým nebezpečím
    • Měřící metody, požadavky na naměřené hodnoty
  • 12.30 - 13.30
   Oběd
  • 13.30 - 16.00
   Ing. Leoš Koupý, Milan Dolenský
   • Měření při zkouškách a revizích elektrických spotřebičů, rozdělení spotřebičů dle užívání
    • Praktické provedení měření
    • Volba měřícího postupu, průběh revize, zkoušky a ověřování účinnosti ochranných opatření elektrických spotřebičů po opravě
   • Praktické ukázky zkoušek a revizí vybraných elektrických spotřebičů
  • 16.00
   Závěr prvního dne
  • od 19.00
   Večeře
 • 2. den školení

  • 9.00 - 10.15
   Ing. Jiří Kutáč, Ph.D.
   • Nejnovější poznatky z ochrany před bleskem pro prostředí s nebezpečím výbuchu.
  • 10.15 - 10.30
   Přestávka
  • 10.30 - 11.30
   Ing. Miroslav Záloha
   • Otázky a odpovědi k nové právní úpravě vyhrazených technických zařízení a prováděcích NV pro oblast elektrických zařízení.
  • 11.30 - 12.30
   Oběd, závěr školení

Nevíte si rady?
Ráda vám pomůžu.

Obraťte se na mě s dotazy, na které jste tady nenašli odpověď. Jsem tu pro vás.