Pravidelné a výchozí revize vyhrazených technických elektrických zařízení

Na školení budou probrány aktuální požadavky norem a právních předpisů týkajících se revizí el. zařízení.

Popis školení

Školení je určeno pro odborníky a techniky, kteří se zabývají revizemi a údržbou elektrických zařízení. Cílem tohoto školení je poskytnout účastníkům informace a praktické postupy při vypracování pravidelných a výchozích zprách o revizi vyhrazených technických elektrických zařízení, s důrazem na požadavky norem a právních předpisů platných v České republice.

Program školení zahrnuje podrobný přehled aktuální legislativy a norem týkajících se revizí elektrických zařízení, včetně zákona č. 250/2021 Sb., nařízení vlády č. 190/2022 Sb., a dalších právních a a ostatních předpisů jako např. jsou NV č.378/2001 Sb., NV č.176/2008 Sb., ČSN 33 1500, ČSN EN 50678, ČSN EN 50699, ČSN 33 2000-6 ed. 2,  ČSN 33 1600 ed. 2, ČSN EN 60204-1 ed. 3, ČSN EN 60204-32 ed. 2, ČSN 34 1390, ČSN 34 1010, ČSN 33 2000-4-41 ed. 3 a mnoho dalších.

Účastníci se seznámí s postupy a metodikami vypracování pravidelných a výchozích zpráv o revizi, naučí se interpretovat požadavky norem a zákonů a získají přehled o tom, jak aplikovat tyto normy v praxi při uvádění zařízení do provozu a při následném provozování těchto zařízení. Zvláštní pozornost bude věnována také zařízením, která nejsou považována za vyhrazená elektrická zařízení, a postupům, které jsou pro tato zařízení relevantní.

Školení je strukturováno tak, aby poskytovalo komplexní přehled o všech aspektech týkajících se revizí elektrických zařízení, od legislativního rámce, přes technické normy, až po praktické aplikace a případové studie. Díky tomu budou účastníci schopni nejenom plnit aktuální legislativní a normativní požadavky, ale také efektivně a bezpečně provádět revize elektrických zařízení v souladu s nejnovějšími poznatky a postupy v oboru.

Program školení

 • 1. den školení

  • 8.30 - 9.00
   Prezence účastníků
  • 9.00 - 9.10
   Zahájení školení, organizační pokyny
  • 9.10 - 10.30
   Milan Dolenský, Ing. Vladimír Macháček
   • Pravidelné a výchozí revize vyhrazených technických elektrických zařízení, požadavky na normy a právní předpisy z pohledu zákona č. 250/2021 Sb. a nařízení vlády č. 190/2022 Sb.
  • 10.30 - 10.50
   Přestávka
  • 10.50 - 12.00
   Milan Dolenský, Ing. Vladimír Macháček
   • Aplikace norem dle uvedení těchto zařízení do provozu.
   • Jak postupovat v případě elektrických zařízení, která vyhrazenými elektrickými zařízeními nejsou.
  • 12.00
   Závěr školení

Přednášející

 • Lektor LPE s.r.o. a revizní technik E1B. Provádí revize elektrických zařízení, ale dokáže své zkušenosti předat na přednáškách. Jeho specialitou jsou elektroinstalace v průmyslových objektech a instalace v lékařských ordinacích. Pro instalaci v těchto prostorách existují samostatné, nedávno obměněné normy. Právě tyto vědomosti předává Milan Dolenský na našich školeních ostatním elektrotechnikům.

 • Inspektor a vedoucí pobočky Ústí nad Labem, TIČR. Dlouholetý přednášející s praxí nejen na EZ a elektroinstalacích. Své zkušenosti živě umí předat na školeních a seminářích.

Nevíte si rady?
Ráda vám pomůžu.

Obraťte se na mě s dotazy, na které jste tady nenašli odpověď. Jsem tu pro vás.