Připojovací podmínky ČEZ Distribuce a EG.D

Zveme Vás na odborný seminář připravený ve spolupráci ČENES, ČEZ Distribuce, a. s., DEHN s.r.o. a EG.D., a.s.

Popis školení

ČENES ve spolupráci s distribučními společnostmi, jakožto držiteli licence pro distribuci elektřiny, pro Vás připravili odborný seminář.

Zazní témata:

 • Činnost České energetické společnosti, z.s.
 • Instalace svodičů přepětí v neměřené části elektroinstalace nn.
 • Novinky v obsluze zákazníků.
 • Připojovací podmínky pro odběry A, B a C, D.
 • Proces připojování zákazníků na napěťové hladině NN a VN.
 • Připojovací podmínky pro výrobny se zaměřením na mikrozdroje.
 • Připojovací podmínky pro výrobny (obecně) se zaměřením na mikrozdroje. Modernizační fond výroben. První paralelní připojení. přehled častých závad a požadovaná zapojení.
 • Požadavky na umístění, provedení a zapojení měřících souprav u zákazníků a malých výroben s připojovaným výkonem do 250 kW připojených k elektrické síti nn.
 • Požadavky na umístění, provedení a zapojení měřících souprav u zákazníků s odběry A a B, výrobců.
 • Výrobny - základní podmínky pro mikrozdroje, přetoky z mikrozdrojů, FVE/kogenerace, Přístupnost a provedení elektroměrových rozvaděčů.
 • Smlouva o připojení (SOP) a její náležitosti.
 • Témata spjatá s elektromobilitou a distribuční aktivitou EG.D., a.s.- Podmínky ČSRES k instalaci dobíjecích stanic v ochranném pásmu distribučních zařízení elektrizační soustavy, produkt Dobíječka na trafostanici.

Cílová skupina: projektanti elektro, realizační firmy, výrobci rozváděčů, revizní technici, odborná veřejnost.

Odborní garanti:Jiří Krajčovič a Petr Dadák, ČENES(Česká energetická společnost, z. s.).

Zvýhodněná cena 700 Kč pro členy ČENES. Pro uplatnění slevy je nutné uvést při objednávce Slevový kód - později není možné slevu uplatňovat.

Program školení

 • 1. den školení

  • 8.55 - 9.00
   Organizační pokyny, zahájení
  • 9.00 - 9.15
   Pavel Kraják, předseda představenstva České energetické společnosti, z.s.
   • Činnost ČENES (Česká energetická společnost, z.s.)
  • 9.20 - 9.30
   Jiří Kutáč, DEHN s.r.o.
   • Instalace svodičů přepětí v neměřené části elektroinstalace nn -přednáška se zabývá aplikací přepěťových ochran v zapojení před elektroměrem. Shrnuje aktuální stav v této oblasti a zaměřuje se na konkrétní instalace svodičů přepětí.
  • 9.35 - 9.50
   Roman Válek, ČEZ Distribuce, a. s.

   Novinky v obsluze zákazníků

   • Představení technických konzultačních míst.
   • Nová záložka „Pro revizní techniky“.
   • Projekt „Spolupracující partneři“.
  • 9.50 - 10.10
   René Čumpelík, ČEZ Distribuce, a. s.

   Připojovací podmínky pro odběry C, D

   • Významné změny od roku 2019.
   • Některé chyby revizních techniků nebo instalačních firem.
  • 10.15 - 10.25
   Petr Hošťálek, ČEZ Distribuce, a. s.

   Proces připojování zákazníků na napěťové hladině NN a VN

   • Platná legislativa, lhůty a požadované doklady.
   • Příjem žádostí elektronickými komunikačními kanály.
  • 10. 25 - 10.35
   Jakub Vaněk, ČEZ Distribuce, a.s.
   • Připojovací podmínky pro výrobny se zaměřením na mikrozdroje.
  • 10.40 - 10.50
   Jan Pithart, ČEZ Distribuce, a.s.
   • Připojovací podmínky pro výrobny (obecně) se zaměřením na mikrozdroje.
   • Modernizační fond výroben.
   • První paralelní připojení.
   • Přehled častých závad a požadovaná zapojení.
  • 10.50 - 11.10
   Petr Ťahúr, ČEZ Distribuce, a.s.
   • Připojovací podmínky pro odběry A, B.
  • 11.40 - 12.00
   Petr Zapletal, EG.D, a.s.

   Požadavky na umístění, provedení a zapojení měřicích souprav u zákazníků a malých výroben s připojovaným výkonem do 250 kW připojených k elektrické síti nn.

   Požadavky na umístění, provedení a zapojení měřicích souprav u zákazníků s odběry A a B, výrobců

   • Zapojení ER – důraz na schémata zapojení, použité prvky, barevné značení vodičů (použití návleček, dodržení standardů barevného značení – PNE 357031) – zapojení ČD, zajímavosti (6kV síťe, zapojení třísystému).
   • Zapouzdřené rozvaděče – požadavek na přístupnost MTP ke kontrole – viditelný štítek, návody na rozebrání krytů.
   • Pojistkový odpínač - staronově požadujeme odpínače – práce pod napětím…
  • 12.00 - 12.20
   Dagmar Knápková, EG.D, a.s.

   Výrobny

   • Mikrozdroje – základní podmínky, ohlašovací povinnost, přetoky z mikrozdrojů.
   • FVE / kogenerace – souhrn požadavků na zapojení, limity pro operativní řízení a regulaci, použití QU regulace.
   • Přístupnost a provedení elektroměrových rozváděčů.

   SOP (Smlouva o připojení) a její náležitosti

   • SOP - Co konkrétně stanovuje SOP, vazba na připojovací podmínky.
   • Doložení revizních zpráv, případně výpisem z revize/ dílčí kontroly el. zařízení.
  • 12.20 - 12.30
   Michal Holan, EG.D, a.s.

   Podmínky ČSRES k instalaci dobíjecích stanic v ochranném pásmu distribučních zařízení elektrizační soustavy

   • Podmínky jsou v platnosti od 1. října 2019 a jak už název napovídá, vztahují se k instalacím dobíjecích stanic do ochranných pásem našich distribučních zařízení. Mimoto ale dokument obsahuje i podmínky instalace dobíjecích stanic v blízkosti vedení NN.

   Produkt Dobíječka na trafostanici – pro koho je určen, umístění, časté dotazy….

  • cca 12.30
   Závěr školení

Nevíte si rady?
Ráda vám pomůžu.

Obraťte se na mě s dotazy, na které jste tady nenašli odpověď. Jsem tu pro vás.