Revize normy ČSN 34 2710 pro systémy EPS

Informace o nové normě ČSN 34 2710.

Popis školení

Systém elektrické požární signalizace (EPS) musí být nainstalován v souladu se schválenou projektovou dokumentací ověřenou stavebním úřadem, tj. PBŘ a v souladu s ČSN 34 2710.

Předchozí vydání normy ČSN 34 2710 z roku 2011 bylo v roce 2013 upraveno změnou Z1, kterou byly provedeny formální úpravy, opravy názvů změněných souvisících a citovaných předpisů a některé změny technických podmínek. Nové poznatky a vývoj v oblasti navrhování, instalace a provozu systémů elektrické požární signalizace a systémů požární ochrany, vyvolaly potřebu řešit tuto problematiku v rámci ochrany veřejných zájmů s využitím dostupných technických dokumentů a specifikací, odrážejících současný stav vědy a techniky.

Nové vydání normy ČSN 34 2710 z října 2023 vychází ze struktury technické specifikace CEN/TS 54-14:2018 s využitím dalších technických specifikací (např. ISO/TR 13387-7:1999, ISO/TR 7240-14:2003 apod.). Jsou do ní současně zapracovány aktuální technické požadavky zakotvené v souboru norem EN 54-xx, některé další normativní požadavky, a i požadavky z praxe.

Na odborném semináři se zaměříme na všechny obecné a věcné změny, abyste měli jasnou představu o tom, jak nyní správně postupovat při projektování, montáži, užívání, provozu, kontrolách, servisu a údržby systémů EPS.

Odborné školení je rozdělené do 2 částí:
1. část – obecné změny - 17. 1. 2024
2. část – věcné změny - 18. 1. 2024

Program školení

 • 1. den školení

  • 8:58 - 9:00
   Zahájení semináře
  • 9.00 - 12.00
   1. část – obecné změny - 17. 1. 2024
   • Změny oproti předchozí ČSN 34 2710 + Z1:2013
   • Nové definiční vymezení systému EPS v návaznosti na terminologii ČSN EN 54-1: 6/2022
   • Systém EPS
    • rozhraní mezi systémem EPS a systémem požární ochrany
   • Sjednocení obsahu ČSN 34 2710 a ČSN 73 0875
    • sjednocení terminologie
    • přesun obsahu některých statí
   • Závěr
  • 12.00
   Závěr semináře
 • 2. den školení

  • 8:58 - 9:00
   Zahájení semináře
  • 9.00 - 12.00
   2. část – věcné změny - 18. 1. 2024
   • Souhrn zásadních věcných změn
   • Požadavky na některé hlavní komponenty a součásti systémů EPS
    • požadavky na kabelové rozvody
    • požadavky na ZDP
   • Upřesnění požadavků na předkolaudační úkony u systémů EPS
    • montáž
    • funkční a koordinační funkční zkoušky
   • Zvláštní druhy detekce v návaznosti na CEN/TS 54-14:2023 (BS 5839:2017, VdS 2095:2022 a NFPA 72:2022)
    • sklady s vysokými regály
    • sklady s velmi vysokými regály
   • Závěr
  • 12.00
   Závěr semináře

Nevíte si rady?
Ráda vám pomůžu.

Obraťte se na mě s dotazy, na které jste tady nenašli odpověď. Jsem tu pro vás.