Revize a kontroly elektrických spotřebičů prováděné dle ČSN 33 1600 ed. 2 - teoreticky i prakticky

Školení zejména pro revizní techniky E4A o tom, jak provádět revize a kontroly spotřebičů dle ČSN 33 1600 ed. 2.

Popis školení

Podívejte a poslechněte si online školení, kde se prakticky naučíte:

 • jak na měření při revizích E4A dle aktuálních norem a legislativy (ČSN 33 1600 ed. 2 a souvisejících předpisů),
 • jak používat měřicí přístroje a software Illko Studio,
 • jak vypracovat revizní zprávu.

Na co se zaměří témata přednášek?

TEORIE:

 • základní požadavky dle norem, nařízení vlády a zákonů – proč, co, kdy a jak se měří a reviduje,
 • které spotřebiče se revidují podle ČSN 33 1600 ed. 2,
 • rozdíly mezi kontrolou a revizí spotřebiče,
 • obsah dokladu o revizi,
 • kdo je oprávněn vykonávat kontrolua revizi elektrického spotřebiče,
 • provedení revize,
 • způsoby ochrany před úrazem elektrickým proudem, ochranná opatření používaná u spotřebičů,
 • ověření funkčnosti ochran aměřicí metodypro ověření funkčnosti ochran,
 • přehled měřicích metod, vysvětlení principů, podmínek použití ajejich použití v praxi,
 • výběr metody, jejich aplikace na konkrétní spotřebič, podmínky a omezení jejich použití,
 • stanovení pracovního postupu při revizi,
 • obsah a cíl prohlídky, výběr měřicích metod vhodných pro konkrétní spotřebič, provedení zkoušky chodu.

PRAXE:

 • požadavky na měřicí přístrojepro kontroly spotřebičů,
 • základní měřicí, doplňkové měřicí a funkce rozšiřující použití i pro kontroly jiných druhů spotřebičů (stroje, svářečky),
 • bateriové nebo síťové napájení?
 • revize spotřebičůpomocí přístrojů určených k revizím elektrických instalací,
 • příslušenství rozšiřující možnosti přístrojů,
 • kalibrace a revize měřicích přístrojů,
 • software ILLKO Studio- seznámení, založení databáze spotřebičů, tvorba karet spotřebičů, komunikace PC a měřicí přístroj, tvorba a archivace protokolů o revizi,
 • revize prakticky- praktická ukázka vybraných přístrojů (prodlužovací přívody, síťové adaptéry, UPS pro PC, PC sestavy),
 • kontroly svařovacích zařízení podle ČSN EN 60974-4 ed.3.

Školení slouží pro praktické pochopení a vysvětlení provádění revizí E4A.

Školení není primárně určeno jako příprava na zkoušky pro získání či prodloužení platnosti osvědčení k revizím - k těmto účelům slouží Kurzy revizních techniků EZ E4A.

Program školení

 • 1. den školení

  • 8.55 - 9.00
   zahájení školení
  • 9.00 - 11.00
   Ing. Leoš Koupý, Illko s.r.o.
   • základní požadavky dle norem, nařízení vlády a zákonů – proč, co, kdy a jak se měří a reviduje,
   • které spotřebiče se revidují podle ČSN 33 1600 ed. 2,
   • rozdíly mezi kontrolou a revizí spotřebiče,
   • obsah dokladu o revizi,
   • kdo je oprávněn vykonávat kontrolu a revizi elektrického spotřebiče.
  • 11.00 - 11.20
   přestávka
  • 11.20 - 14.00
   Ing. Leoš Koupý, Illko s.r.o.
   • provedení revize,
   • způsoby ochrany před úrazem elektrickým proudem, ochranná opatření používaná u spotřebičů,
   • ověření funkčnosti ochran a měřicí metody pro ověření funkčnosti ochran,
   • přehled měřicích metod, vysvětlení principů, podmínek použití a jejich použití v praxi,
   • výběr metody, jejich aplikace na konkrétní spotřebič, podmínky a omezení jejich použití,
   • stanovení pracovního postupu při revizi,
   • obsah a cíl prohlídky, výběr měřicích metod vhodných pro konkrétní spotřebič, provedení zkoušky chodu.
 • 2. den školení

  • 8.55 - 9.00
   zahájení školení
  • 9.00 - 11.00
   Ing. Leoš Koupý, Illko s.r.o.
   • požadavky na měřicí přístroj pro kontroly spotřebičů,
   • základní a doplňkové měřicí funkce,
   • funkce rozšiřující použití i pro kontroly jiných druhů spotřebičů (stroje, svářečky),
   • revize spotřebičů pomocí přístrojů určených k revizím elektrických instalací.
  • 11.00 - 11.20
   přestávka
  • 11.20 - 14.00
   Ing. Leoš Koupý, Illko s.r.o.
   • příslušenství rozšiřující možnosti přístrojů,
   • kalibrace a revize měřicích přístrojů,
   • software ILLKO Studio - seznámení, založení databáze spotřebičů, tvorba karet spotřebičů, komunikace PC a měřicí přístroj, tvorba a archivace protokolů o revizi,
   • revize prakticky - praktická ukázka vybraných přístrojů (prodlužovací přívody, síťové adaptéry, UPS pro PC, PC sestavy),
   • kontroly svařovacích zařízení podle ČSN EN 60974-4 ed.3.

Nevíte si rady?
Ráda vám pomůžu.

Obraťte se na mě s dotazy, na které jste tady nenašli odpověď. Jsem tu pro vás.