Řízení uzemňovacích soustav trafostanic a jejich ochrana před bleskem a zkraty

Problematika správného návrhu řízení potenciálového spádu uzemňovacích soustav trafostanic VN/NN, dotyková a kroková napětí, dimenzování a kontrola uzemnění z pohledu ochrany před bleskem.

Popis školení

Transformovny hrají klíčovou roli v přenosu a distribuci elektrické energie, proto je důležité je navrhovat, konstruovat a instalovat tak, aby byly schopny bezpečně a automaticky odolávat mechanickým a tepelným účinkům zkratových proudů.

Při tom je nutné správně navrhnout uzemňovací soustavu, která musí být vždy konkrétně řešena ve vlastní projektové dokumentaci, a která musí být správně dimenzována, aby se vyhovělo i požadavkům norem pro ochranu před bleskem.

Na odborném semináři získáte podrobné informace a praktické znalosti se zaměřením na důležitou problematiku správného návrhu řízení potenciálového spádu uzemňovacích soustav trafostanic VN/NN. Dále se naučíte dimenzovat a kontrolovat uzemnění z pohledu ochrany před bleskem, a dále jak přistupovat k dotykovým a krokovým napětím z hlediska zkratových proudů a ochrany před bleskem.

Program školení

 • 1. den školení

  • 8:58 - 9:00
   Zahájení semináře
  • 9.00 - 9.45
   Ing. Gabriel Krescanko, jednatel, autorizovaný stavební inženýr SKSI č. 6811*A2, 6811*I4, stavbyvedoucí pro inženýrské stavby SKSI č. 14288*24
   • Řízení potenciálového spádu uzemňovacích soustav trafostanic VN/NN.
  • 9.45 - 10.00
   Přestávka
  • 10.00 - 10.45
   Ing. Jiří Kutáč Ph.D., DEHN s.r.o.
   • Dotyková a kroková napětí z hlediska ochrany před bleskem a zkratových proudů.
  • 10.45 - 11.00
   Přestávka
  • 11.00 - 11.45
   Daniel Anděl, DEHN s.r.o.
   • Dimenzování a kontrola uzemnění z pohledu ochrany před bleskem.
  • 11.45
   Závěr semináře

Nevíte si rady?
Ráda vám pomůžu.

Obraťte se na mě s dotazy, na které jste tady nenašli odpověď. Jsem tu pro vás.