Robotické aplikace a bezpečnost strojů v praxi

Popis školení

Na odborném semináři detailně probereme konkrétní kroky při konstrukci strojních zařízení s roboty v návaznosti na platnou a připravovanou legislativu. Zároveň se budeme zabývat praktickými aspekty začleňování robotů do existujících a nových výrobních linek a způsoby, jak provádět změny v robotických pracovištích bez ohrožení bezpečnosti a efektivity výroby. Dále praktickými aspekty začleňování robotů do existujících a nových výrobních linek a způsoby, jak provádět změny v robotických pracovištích bez ohrožení bezpečnosti a efektivity výroby.

Odborný seminář pořádá redakce multimediálního časopisu ElektroPrůmysl.cz spolu se vzdělávací agenturou LPE s.r.o. a společnostmi EUCHNER electric s.r.o., Veletrhy Brno, a.s. a dalšími partnery akce v rámci oficiálního doprovodného programu veletrhu MSV 2023.

Seminář je především určen pro:

 • návrháře a integrátory strojů, projektanty strojních zařízení;
 • pracovníky v elektrotechnice, údržbě a revizní techniky;
 • montážní a výrobní firmy;
 • pracovníky zabývající se problematikou bezpečnosti práce (BOZP);
 • projektové manažery, pracovníky kontroly jakosti a vyšší management.

Program školení

 • 1. den školení

  • 9:00 – 9:20
   Prezence účastníků
  • 9:20 – 9:30
   Zahájení semináře
  • 9:30 – 10:30
   Blok přednášek
   • Základní požadavky na strojní zařízení vyplývající ze strojírenské směrnice 2006/42/ES a související harmonizovaných norem.
   • Základní informace k novému nařízení 2023/1230 o strojních zařízeních, které 20. ledna 2027 nahradí stávající Směrnici o strojních zařízeních číslo 2006/42/ES.
  • 10:30 - 10:45
   Přestávka
  • 10:45 – 11:45
   Blok přednášek
   • Integrace robotů do stávajících výrobních linek a zásahy do stávajících robotických pracovišť prováděné při změnách výroby.
   • Specifické požadavky na robotická pracoviště vyplývající z norem EN ISO 10218-1, EN ISO 10218-2 a technických specifikací ISO/TR 20218-1 pro koncové efektory a ISO/TR 20218-2 pro ruční nakládací a vykládací stanice.
  • 11:45 – 12:00
   Přestávka
  • 12:00 – 12:45
   Blok přednášek
   • Návrh ochranných opatření pro zajištění bezpečnosti robotizovaného pracoviště – výběr kritérií pro volbu ochranných oplocení, blokovacích zařízení nebo snímacích ochranných zařízení.
   • Uplatnění normy EN ISO 11161 stanovující základní požadavky pro integrované výrobní systémy při návrhu robotického pracoviště.
  • 12:45 - 13:00
   Přestávka
  • 13:00 – 13:45
   Blok přednášek
   • Požadavky na kolaborativní aplikace a poznatky z měření limitních sil kolaborativní aplikace.
  • 13:45 - 14:00
   Individuální diskuse a konzultace s přednášejícími.
  • 14:00
   Individuální návštěva veletrhu MSV 2023.

Nevíte si rady?
Ráda vám pomůžu.

Obraťte se na mě s dotazy, na které jste tady nenašli odpověď. Jsem tu pro vás.