Rozvaděče 2024 – postupy při návrhu a výrobě rozvaděčů dle platné legislativy

Legislativa i praktické ukázky měření včetně ukázky vyplnění ověření návrhu rozvaděče.

Popis školení

Toto školení poskytuje komplexní přehled o aktuálních postupech při návrhu a výrobě rozvaděčů v souladu s platnou legislativou a normami. Účastníci se seznámí s legislativním rámcem, včetně Zákona č. 90/2016 Sb., Nařízení vlády č. 118/2016 Sb. a Nařízení vlády č. 163/2002 Sb., a jejich vazbou na prohlášení o shodě. Budou diskutovány povinnosti statutárních zástupců výrobce a závaznost norem. Pozornost bude věnována také kontrolám prováděným ČOI. 

Školení se zaměří na soubor norem ČSN EN IEC 61439, konkrétně ČSN EN IEC 61439-1 ed. 3, ČSN EN IEC 61439-2 ed. 3 a ČSN EN 61439-3. Účastníci se naučí praktické postupy při ověřování návrhu rozváděče a získají informace o výrobě rozváděče v zjednodušeném systému původní výrobce-výrobce. Krok za krokem bude vysvětleno, jak vytvořit nutnou část dokumentace rozváděče.

Součástí školení bude také praktická ukázka ověření návrhu rozvaděče včetně prováděných měření. Účastníci obdrží vzor tabulky k ověření návrhu, který si na školení sami vyplní. 

Dále budou probrány postupy ověření dle části 10 a přílohy D normy, včetně ověření oteplení a dielektrických vlastností. Účastníci se dozví, jak provádět kusové ověření v souladu s normou. Speciální pozornost bude věnována rozváděčům pro fotovoltaické elektrárny (FVE) a důvodům, proč je nutné tyto rozváděče vyrábět podle ČSN EN IEC 61439-2 ed. 3 namísto DBO, s upozorněním na přílohu DD této normy.

Školení je určeno pro odborníky v oblasti elektrotechniky, výrobce rozváděčů a všechny, kteří chtějí získat aktuální znalosti o platné legislativě a postupech při návrhu a výrobě rozváděčů.

Program školení

 • 1. den školení

  • 8.00 - 8.30
   Prezence účastníků
  • 8.30 - 14.00
   Blok přednášek
   • Úvod

    • legislativní rámec,
    • Zákon č. 90/2016 Sb. o posuzování shody stanovených výrobků při jejich dodávání na trh,
    • Nařízení vlády 118/2026 Sb. o posuzování shody elektrických zařízení určených pro používání v určitých mezích napětí při jejich dodávání na trh,
    • prohlášení o shodě a vazba na Nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky,
    • Povinnost statutárních zástupců výrobce.
    • Závaznost norem v tomto případě.
    • Kontroly prováděné Českou obchodní inspekcí.
   • Soubor norem 61439

    • ČSN EN IEC 61439-1 ed. 3 - Rozváděče nízkého napětí - Část 1: Obecná ustanovení
    • ČSN EN IEC 61439-2 ed. 3 - Rozváděče nízkého napětí - Část 2: Výkonové rozváděče    
    • ČSN EN 61439-3 - Rozváděče nízkého napětí - Část 3: Rozvodnice určené k provozování laiky (DBO)
   • Ověření návrhu

    • Praktické řešení
   • Zjednodušený systém původní výrobce-výrobce, odkazy na firmy
   • Návod - nutná část dokumentace rozvaděče
   • Ověření dle části 10 a příloha D

    • popis dle normy
    • ověření oteplení
    • provedení ověření na rozvaděči
    • video ukázka ověření dielektrických vlastností část 10.9
   • Kusové ověření

    • popis dle normy
    • praktické provedení ověření
    • video ukázka ověření dielektrických vlastností 
   • Rozváděče pro FVE

    • Důvody proč je nutno tyto rozvaděče vyrábět dle ČSN EN IEC 61439-2 ed. 3 a ne dle DBO.
    • Upozornění na přílohu DD ČSN EN IEC 61439-2 ed. 3 pro FVE.
  • 14.00
   Závěr školení

Přednášející

 • Jako produktový specialista v nadnárodní společnosti se zabýval návrhem a ověřováním rozváděčů nízkého napětí, školením výrobců v oblasti norem a legislativy a vývojem softwaru pro navrhování rozváděčů. V současnosti se ve své vlastní firmě zabývá projektováním, výstavbou a revizemi elektroinstalací a fotovoltaických elektráren pro rezidenční výstavbu. 

 • Metodik LPE s.r.o. a dlouholetý projektant a konzultant v oboru elektroenergetiky a silnoproudé elektrotechniky. V současnosti jako OSVČ poskytuje poradenské služby v elektrotechnice. Je autorem několika odborných příruček z oboru, věnuje se spíše přednáškové činnosti. V minulosti byl jedním ze spoluzakladatelů a dlouhodobě i cechmistrem elektrotechnického cechu na Berounsku, kde působí.

Nevíte si rady?
Ráda vám pomůžu.

Obraťte se na mě s dotazy, na které jste tady nenašli odpověď. Jsem tu pro vás.