Školení pro výrobce strojů a provozní organizace - EUCHNER AKADEMIE

Odborné dvoudenní školení ve spolupráci se společností EUCHNER se zaměřením na bezpečnost strojních zařízení.

Popis školení

Školení je vhodné pro pracovníkyv oblasti managementu z řad výrobců i provozovatelů strojních zařízení, pro pracovníky z konstrukce (strojní i elektro), údržby, pro bezpečnostní techniky a pro ty, kteří se zabývají bezpečností strojních zařízení.

Dvoudenní školení se zaměřením na bezpečnost strojních zařízení bude obsahovat:

1. Základní ustanovení Zákona 22/1997 Sb. a Zákona 90/2016 Sb. a s nimi související předpisy.

 • Stručný přehled požadavkůsměrnic pro elektrická zařízení nízkého napětí, pro elektromagnetickou kompatibilitu a postupy při uvádění výrobku na trh dle nového legislativního rámce – NLF (obsah EU prohlášení o shodě a rozdíl mezi ES a EU prohlášením o shodě).

2. Základní požadavky Směrnice 2006/42/ES– definice, rozsah uplatnění a způsob použití při uvádění strojního zařízení na trh nebo do provozu.

 • Definování postupů při prováděných změnách na strojním zařízení během oprav, výměn komponentů, doplnění bezpečnosti nebo při modernizacích.
 • Požadavky na technickou dokumentaci, na návod k používání nebo montážní návod a příslušná prohlášení.

3. Všeobecné zásady pro posouzení a snižování rizika dle normy EN ISO 12100.

 • Obsah a požadavky na dokumentaci o posouzení rizik, možné postupy při stanovování úrovně rizika dle ISO/TR 14121-2 a následné navrhování ochranných opatření k zajištění bezpečnosti. Vztah mezi normou EN ISO 12100 a normou EN ISO 13849-1 dle doporučení uvedených v ISO/TR 22100-2.

4. Požadavky a uplatnění harmonizovaných norem:

 • EN ISO 14120 pro konstrukci ochranných krytů a s tím souvisejících požadavků vyplývajících z norem EN ISO 13854 na nejmenší mezery proti stlačení částí lidského těla a normy EN ISO 13857 stanovující bezpečné vzdálenosti k zamezení dosahu do nebezpečných prostorů.
 • EN ISO 14119 na blokovací zařízení spojené s ochrannými kryty – požadavky na volbu vhodného blokovacího zařízení dle typu a průmyslové aplikace, požadavky na pro minimalizování možností ochromení blokovacích zařízení, … včetně seznámení s konkrétními možnostmi na použití vhodných blokovacích zařízení a seznámení se s novinkami v nabídce společnosti EUCHNER.
 • EN ISO 13850 pro nouzové zastavení strojních zařízení – požadavky, uplatnění a rozdíly mezi nouzovými funkcemi.
 • EN ISO 13855 pro umístění ochranných zařízení s ohledem na rychlosti přiblížení částí lidského těla – výpočty pro umístění snímacích zařízení, rohoží a podlah citlivých na tlak, dvouručních ovládání a blokovacích zařízení.
 • EN 60204-1 na elektrická zařízení strojů.

5. Posouzení bezpečnosti provozovaných strojních zařízení dle směrnice 2009/104/ES a NV č. 378/2001 Sb.

 • Postup uvedení provozovaného zařízení do souladu s požadavky nařízení vlády.
 • Dokumentace, kontroly, ověřování, revize, měření doběhu provozovaných strojních zařízení – četnost, rozsah, aj.

Školení bylo zařazeno do programu Celoživotního vzdělávání ČKAIT.

Program školení

 • 1. den školení

  • 8.30 - 9.00
   Prezence účastníků
  • 9.00 - 10.15
   Obecné legislativní požadavky
  • 10.15 - 10.30
   Přestávka
  • 10.30 - 12.00
   Směrnice 2006/42/ES o strojních zařízeních
  • 12.00 - 13.00
   Oběd
  • 13.00 - 14.30
   Dokumentace o posouzení rizik
  • 14.30 - 14.45
   Přestávka
  • 14.45 - 15.15
   Prezentace novinek společnosti EUCHNER
  • 15.15 - 17.00
   Požadavky na ochranné kryty a blokovací zařízení
  • od 18.00
   Společné posezení
 • 2. den školení

  • 8.30 - 10.15
   Nouzové funkce a umístění ochranných zařízení
  • 10.15 - 10.30
   Přestávka
  • 10.30 - 12.00
   Výběr požadavků na elektrická zařízení strojů
  • 12.00 - 12.15
   Přestávka
  • 12.15 - 13.30
   Požadavky na provozovaná strojní zařízení
  • od 13.30
   Oběd, diskuze, individuální konzultace

Nevíte si rady?
Ráda vám pomůžu.

Obraťte se na mě s dotazy, na které jste tady nenašli odpověď. Jsem tu pro vás.