ABB Akademie - Správné postupy měření elektroinstalací - proudové chrániče a jejich správná volba

Pojďte na školení, které se zaměří na správné postupy měření na proudových chráničích.

Popis školení

V rámci přednášek probereme jak základní informace o proudových chráničích – jejich typy (dělení dle času vypnutí, reakce na průběh unikajícího proudu, velikosti rozdílového proudu) a správná volba, základní funkce a zapojení proudových chráničů, kontrola správného fungování, selektivita, unikající proudy, meze použitelnosti. Zmíníme se i o nejdůležitějších normách a jejich požadavcích, které s proudovými chrániči souvisí (normy souboru ČSN 33 2000, ČSN 33 2000-4-41 ed. 3).

Po praktické stránce se zaměříme hlavně na revize (ověřování) proudových chráničů podle ČSN 33 2000-6 ed. 2:

 • zkoušky – jejich postupy a pořadí při ověřování proudových chráničů,
 • doprovodná měření,
 • požadavky na naměřené hodnoty - porovnání (norma – skutečnost).

Ověření:

 • proudových chráničů typu AC, A, B, S a G a dalších,
 • funkčnost proudových chráničů,
 • funkce testovacího tlačítka,
 • mezních hodnot reziduálních proudů proudových chráničů a měření.

Program školení

 • 1. den školení

  • 8.45 - 9.00
   prezence účastníků
  • 9.00 - 11.30
   Milan Dolenský, lektor LPE s.r.o. a revizní technik E1B

   Základní info o proudových chráničích

   • Typy a parametry proudových chráničů, vypínací charakteristiky.
   • Základní funkce, správné zapojení.
   • Časté chyby.
   • Správná volba.
   • Používání testovacího tlačítka.
   • Požadavky dle norem a platné legislativy.
  • 11.30 - 12.00
   přestávka
  • 12.00 - 13.00
   Ing. Jiří Vašinka, ABB s.r.o.
   • Nabídka jističů a chráničů ABB nejenom pro domovní aplikace.
  • 13.00 - 13.15
   přestávka
  • 13.15 - 15.15
   ​​​​​​​Milan Dolenský, lektor LPE s.r.o., revizní technik E1B

   Proudové chrániče prakticky (revize proudových chráničů)

   • Ověřování proudových chráničů - zkoušky, měření a postupy.
   • Požadavky na naměřené hodnoty.
   • Ověření proudových chráničů různých typů - postupy a zhodnocení výsledků.

Nevíte si rady?
Ráda vám pomůžu.

Obraťte se na mě s dotazy, na které jste tady nenašli odpověď. Jsem tu pro vás.