Správný postup při návrhu vnější ochrany před bleskem

S Danielem Andělem dopodrobna o návrhu vnější ochrany před bleskem.

Popis školení

Hromosvod je v dnešním pojetí především protipožární ochrana budov a staveb. Na kterém objektu hromosvod být musí a na kterém nikoli? Jak hromosvod správně navrhnout, tak aby plně respektoval požadavky souboru norem ČSN EN 62305 ed.2?

Na online semináři představíme:

 • základní pravidla, jak na různých typech objektů správně navrhnout vnější ochranu před bleskem,
 • zaměříme se na výběr nejvhodnějších ochranných opatření pro stavbypodle vyhlášky o technických požadavcích na stavby Vyhláška č. 268/2009 Sb.,
 • základní pravidla související s analýzou rizik dle normy ČSN EN 62305-2 ed. 2,
 • zvolíme nejvhodnější metodu pro vyšetření ochranného prostorupro daný typ stavby,
 • spočítáme přeskokovou vzdálenost S“,
 • navrhneme jímací soustavu včetně uzemnění objektua to vše s ohledem na normu ČSN EN 62305-3 ed. 2.,
 • představíme různá technická řešení již provedených vnějších ochran před bleskema ukážeme si časté chyby, které se při návrhu jímací soustavy vyskytují.

Program školení

 • 1. den školení

  • 13.00
   zahájení akce, organizační pokyny
  • 13.00 - 14.30
   Daniel Anděl, autorizovaný technik TE03 – technika prostředí staveb – elektrotechnická zařízení
   • Analýza rizik.
   • Návrh jímací soustavy a uzemnění.
   • Výpočet přeskokové vzdálenosti „S“.
   • Správná technická řešení při návrhu vnější ochrany a časté chyby.
  • cca 14.30
   Dotazy, konec školení

   * Předpokládaná délka školení je do 90 - 120 minut, konec se proto může se lišit.

Nevíte si rady?
Ráda vám pomůžu.

Obraťte se na mě s dotazy, na které jste tady nenašli odpověď. Jsem tu pro vás.