Světlo a bezpečnost: moderní trendy pro elektroprojektanty​ aneb od návrhu po realizaci a jak se neztratit v nových normách

Eaton Elektrotechnika a Signify vás zvou na společné odborné školení pro elektroprojektanty.

Popis školení

Eaton Elektrotechnika a Signify vás zvou na společné odborné školení pro elektroprojektanty. Naší odborníci Vás v rámci dvou ucelených přednáškových bloků provedou novinkami a moderními trendy v oblasti osvětlení a bezpečnosti. Školení bude doplněno o praktické ukázky návrhů a řešení.

Z účastníků vylosujeme na každém místě vždy 3, kteří si odnesou zajímavé dárky.

Školení je zařazeno do programu Celoživotního vzdělávání ČKAIT.

Program školení

 • 1. den školení

  • 8.30 - 9.00
   Prezence účastníků
  • 9.00 - 10.45
   Školení Signify Czech Republic
   • Od Philips k Signify

    Stručné představení historie společnosti od výroby žárovky až po sofistikované systémy řízení osvětlení a osvětlení pro IoT. Dozvíte se, jakým segmentům se světový lídr v oblasti osvětlení věnuje, seznámíte se s našimi inovacemi a možnostmi světelných řešení pro každý prostor.

    Přednášející: Martin Vítek, Lighting Applications Advisor - Architects and Specifiers Approach, Signify Czech Republic

   • Co je nového v normě pro osvětlování ČSN EN 12464-1

    Stávající verze normy ČSN EN 12464-1, která je závazným podkladem pro navrhování osvětlovacích soustav pro vnitřní pracoviště, platí od května 2022. Vysvětlíme si strukturu normy a změny oproti předchozí, po dlouhá léta používané verzi. Zaměříme se na problematiku oslnění (UGR) a význam parametrů podporujících vytváření světelného komfortu v prostoru. Na závěr přednášky bude jasné, jaké světelné parametry je potřeba řešit a doložit pro bezproblémovou projektovou dokumentaci co se týká návrhu osvětlení.

    Přednášející: Jakub Wittlich, Lighting Application Specialists Team Leader, Signify Czech Republic

   • WELL/LEED/BREEAM certifikace pro kancelářské prostory a co to znamená pro osvětlení

    Představíme si základní přehled certifikací WELL, BREEAM a LEED. Podíváme se na požadavky jednotlivých certifikátů, které se týkají osvětlení, s detailnějším prozkoumáním WELL jako relativně nového fenoménu. Cílem přednášky je poskytnout základní představu a pojmový aparát pro jednání s poradenskými firmami.

    Přednášející: Jakub Wittlich, Lighting Application Specialists Team Leader, Signify Czech Republic

   • Ukázka řešení rekonstrukce osvětlení průmyslového prostoru, regulace, úspora, ovládání

    Ukázka referenčního projektu rekonstrukce vnitřního osvětlení průmyslového areálu, realizace osvětlovací soustavy výrobní a skladové haly. Provedeme vás aplikací bezdrátového systému řízení osvětlení Interact při využití stávající kabeláže, a nakonec vyhodnocením úspor provozních nákladů.

    Přednášející: Pavel Holub, Lighting Application Specialist, Signify Czech Republic

   • Dotazy
  • 10.45 - 11.15
   Přestávka
  • 11.15 - 13.15
   Školení Eaton
   • Kde a proč používat centrální bateriový systém Jaké jsou typy nouzového osvětlení

    Znáte výhody centrálního bateriového systému (CBS)? Během přednášky si na tyto otázky odpovíme a dozvíte se, proč je CBS řešení vhodné nejen pro velké projekty.

    Přednášející: Michal Karásek, Senior Application Engineer

   • Nejčastější chyby při návrhu nouzového osvětlení

    Na konkrétních případech z praxe si zopakujeme, jak má vypadat správně navržené nouzové osvětlení. Projdeme si nejdůležitější části normy ČSN EN 1838 a ukážeme si nejčastější chyby a problémy, se kterými se můžete setkat.

    Přednášející: Robert Janák, Senior Application Engineer

   • Praktická ukázka návrhu nouzového osvětlení (DiaLux EVO)

    V této praktické části si ukážeme vše, co je potřeba vzít v potaz při návrhu nouzového osvětlení, aby bylo vaše další řešení správné a zodpovídalo požadavkům norem. Jak Vám s tím dokáže pomoci společnost Eaton? Dozvíte se během školení, těšíme se na osobní setkání!

    Přednášející: Michal Karásek, Senior Application Engineer

   • Dotazy
  • 13.15
   Oběd, závěr školení

Přednášející

 • V oboru osvětlení působí 25 let. Nejprve 9 let na pozici světelně-technického inženýra a poradce pro návrhy osvětlovacích soustav. Následně 15 let na pozici obchodního zástupce pro klíčové zákazníky v retailovém segmentu. Od minulého roku na pozici hlavního kontaktu Signify zaměřené na podporu architektů a elektro projektantů ve všech fázích projektu a všemi segmenty osvětlování.

 • Celý svůj profesní život se věnuje návrhům osvětlení zejména rozsáhlých projektů kancelářských budov, památek, venkovního architektonického i veřejného osvětlení. Po absolvování studia specializace Světelná technika na FEL ČVUT pracoval řady let v Tesle Holešovice a od roku 1992 ve společnosti Philips – dnes Signify. Své zkušenosti z teorie světelné techniky i jejich praktického uplatňování sdílel s odbornou veřejností jak jako autor a člen redakční rady časopisu Světlo tak jako přednášející na řadě školení a odborných konferencích.

 • V oboru svítidel a osvětlování se pohybuji v různých pozicích již přes 20 let, z toho 6 let pracuji jako aplikační inženýr na nouzové osvětlení a systémy nouzového osvětlení ve společnosti EATON. Na této pozici se hlavně specializuji na návrhy nouzového osvětlení a na podporu při zprovozňování systémů CBS.

 • V oboru světelné techniky působí 20 let jako světelný technik. Specializuje se na návrhy umělého osvětlení kancelářských a průmyslových objektů, a také na řízení osvětlovacích soustav.

 • V elektrotechnickém oboru se pohybuji již 20 let. Během této doby jsem zastával různé pozice jako obchodní, produktový nebo projektový specialista v montážních, výrobních a obchodních společnostech. V současnosti pracuji jako aplikační inženýr specializující se především na systémy nouzového osvětlení, nabíjecí stanice, bateriová úložiště a EPS.

Nevíte si rady?
Ráda vám pomůžu.

Obraťte se na mě s dotazy, na které jste tady nenašli odpověď. Jsem tu pro vás.