Úvod do projektování elektroinstalací

Abeceda projektanta ve dvou dnech.

Popis školení

Pochopte základy projektantské práce a získejte přehled.

Na školení zazní tato témata:

 • základní normyelektro,
 • rozsah a obsah projektové dokumentace,
 • ochrana před bleskem,
 • systémové instalace,
 • dimenzování vedení,
 • program Pavouk,
 • úvod do inteligentních instalací
 • a bude toho mnohem víc.

Program školení

 • 1. den školení

  • 8.45 - 9.00
   prezence účastníků
  • 9.00 - 11.00
   Ing. Lubor Horák, lektor LPE s.r.o.
   • Co je kdo oprávněn projektovat a jaké musí splňovat legislativní požadavky.
   • Legislativní požadavky na obsah projektových dokumentací (vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb).
   • Související požadavky norem na obsah a formu projektových dokumentací.
  • 11.00 - 11.15
   přestávka
  • 11.15 - 12.00
   Ing. Lubor Horák, lektor LPE s.r.o.
   • Co je a co není úkolem projektanta.
   • Přehled softwarových nástrojů projektanta elektro.
  • 12.00 - 12.30
   přestávka - oběd
  • 12.30 - 14.00
   Ing. Jiří Horák, metodik LPE s.r.o.
   • Základy návrhu jištění a dimenzování.
  • 14.00 - 14.15
   přestávka
  • 14.15 - 16.15
   ​​​​​​​Ing. Petr Slavata, Eaton Elektrotechnika s.r.o.
   • Teorie jištění a dimenzování vedení (výpočtový program Pavouk)
 • 2. den školení

  • 8.30 - 10.00
   Ing. Jiří Horák, metodik LPE s.r.o.
   • Požadavky na návrh elektrické instalace z hlediska požární ochrany (ČSN řady 7308..+ ČSN 33 2000-4-42 ed. 2).
  • 10.00 - 10.15
   přestávka
  • 10.15 - 11.15
   Ing. Karel Dvořáček, lektor LPE s.r.o.
   • Základní normy pro bezpečnost.
   • Ochrana před úrazem elektrickým proudem ČSN 33 2000-4-41 ed.3.
   • Stanovení vnějších vlivů ČSN 33 2000-5-51 ed.3.
   • Pospojování a uzemnění ČSN 33 2000-5-54 ed.3
  • 11.15 - 11.45
   Ing. Jiří Horák, metodik LPE s.r.o.
   • Úvod do systémových instalací.
  • 11.45 - 12.15
   přestávka
  • 12.15 - 14.15
   Ing. Karel Dvořáček, lektor LPE s.r.o.
   • Základní požadavky pro provedení vnitřních instalací ČSN 33 2130 ed.3.
  • 14.15 - 14.30
   přestávka
  • 14.30 - 15.30
   Ing. Jiří Kutáč, Ph.D. / Daniel Anděl, DEHN s.r.o.
   • Základní požadavky na provedení ochrany před bleskem, zejména požadavky ČSN EN 62305-2 ed.2 a ČSN EN 62305-3 ed.2.

Nevíte si rady?
Ráda vám pomůžu.

Obraťte se na mě s dotazy, na které jste tady nenašli odpověď. Jsem tu pro vás.