Menu

Úvod do projektování elektroinstalací 2022

Představujeme Vám nový koncept školení určeného nejen pro začínající projektanty.

Vyberte datum a místo

Počet osob

Popis školení

1. oblast – legislativa do 24. 3. 2022
Ing. Jan Hlavatý, lektor LPE s.r.o. 

 • úvod, 
 • legislativní požadavky na projektanta, 
 • legislativní požadavky na obsah dokumentace:
  • legislativní požadavky na obsah dokumentace (úvod),
  • DUR: dokumentace pro umísťování staveb, 
  • DPS: dokumentace pro provádění stavby,
  • vybrané legislativní požadavky, 
 • požadavky technických norem:
  • požadavky technických norem (úvod),
  • požadavky norem na obsah dokumentace,
  • požadavky norem na formu dokumentace, 
 • co je a co není úkolem projektanta. 

 

2. oblast - Vybrané Požadavky základních norem na provedení elektroinstalace 30. 3. - 13. 4.

Ing. Karel Dvořáček, lektor LPE s.r.o. 

 • Základní normy pro bezpečnost. 
 • Ochrana před úrazem elektrickým proudem ČSN 33 2000-4-41 ed.3. 
 • Stanovení vnějších vlivů ČSN 33 2000-5-51 ed.3. 
 • Pospojování a uzemnění ČSN 33 2000-5-54 ed.3. 
 • Základní požadavky pro provedení vnitřních instalací ČSN 33 2130 ed.3. +  TNI 

  
Ing. Jiří Horák, metodik LPE s.r.o.  

 • Požadavky na návrh elektrické instalace z hlediska požární ochrany (ČSN řady 7308..+ ČSN 33 2000-4-42 ed. 2). 

  
Daniel Anděl, DEHN s.r.o. 

 • Základní rozhodnutí pro správný, rychlý a jednoduše realizovatelný návrh ochrany před bleskem

  
Ing. Jan Hlavatý, lektor LPE s.r.o.  

 • Požadavky legislativy a norem na projektování specifických instalací (školství, zdravotnictví, průmyslové prostory, společenské a kulturní objekty, výškové budovy, elektromobilita, atd.). 

 

3. Oblast - základy návrhu osvětlení 21. 4. - 5. 5.

Ing. Petr Niesig, ELKOVO ČEPELÍK s.r.o.

 • Základy světelné techniky
  • světelně-technické veličiny a pojmy
  • zásady osvětlování

Ing. Pavel Staněk, ASTRA MS Software s.r.o.

 • Jak na výpočty osvětlení

Ing. Rostislav Mičín, MODUS, s.r.o. a Ing. Pavel Dressler, DNA Central Europe s.r.o.

 • Nouzové osvětlení – druhy a základy návrhu. 

 

4. Oblast - základní požadavky na dimenzování a jištění vedení 11. 5. - 26. 5.

Ing. Jan Krejčí, lektor LPE s.r.o. 

 • Základy návrhu jištění a dimenzování, zkratové proudy (úvod výpočtové programy jištění) 

Ing. Petr Slavata, Eaton Elektrotechnika s.r.o. 

 • Teorie jištění a dimenzování vedení (výpočtový program Pavouk). 

 

5. Oblast - vybrané informace o datových rozvodech 2. 6. - 16. 6.

Martin Skoupý, NETWORK GROUP, s.r.o. 

 • Základy datových rozvodů. 

Miloslav Eis, 2N TELEKOMUNIKACE a.s.

 • Vnitřní komunikace na IP.

 

Akce bude probíhat pouze online s možností pokládání dotazů. Dotazy můžete psát do připraveného formuláře, dotazy budou zodpovězeny po ukončení každé oblasti.

Na závěr je zařazen prezenční workshop na téma Obsah projektové dokumentace v Brně dne 28. 6. 2022. Pokud budete mít zájem se akce zúčastnit, je nutné se samostatně přihlásit. 

 

Místa konání

 • Online

  Celý širý svět s dosahem internetu.

Organizační pokyny

 • Zaregistrovaná přihláška je závazná. 
 • Před objednáním akce budete vyzváni k udělení souhlasu s obchodními podmínkami  a se zpracováním osobních údajů - pro zařazení do databáze společnosti LPE s.r.o. a partnerů školení za účelem zasílání obchodních nabídek a informací o připravovaných vzdělávacích akcích. Bez tohoto souhlasu nelze školení objednat, protože právě díky parnterům akce je školení možné uspořádat.
 • Po přihlášení od nás obdržíte přístup k videím z aktuální oblasti, které můžete sledovat kdykoliv až do 30. 6. 2022. Pokud se na školení přihlásíte v průběhu pololetí, získáte přístup i k již proběhlým obslatem, ale již nebudete mít možnost pokládat dotazy. 
 • Dotazy na přednášející budete moci psát v daných termínech pro jednotlivé oblasti. Po ukončení příslušné oblasti přednášející odpoví na dotazy. Dotazy vč. odpovědí budou zveřejněny u každé oblasti. 

Přednášející

autorizovaný technik TE03 a lektor

Předseda Technické normalizační komise TNK č. 22 a člen TNK 76 a autorizační rady ČKAIT. Jako samostatně podnikající odborník se zaměřuje na tvorbu elektrotechnických předpisů (ČSN), přejímání harmonizačních dokumentů (HD) a evropských norem (EN) do české technické praxe. Autor mnoha publikací z oblasti silnoproudých elektroinstalací. Přednáší členům ESČ, na půdě Česko-německé obchodní a průmyslové komory a samozřejmě také na našich akcích.

Specializuje se na projektování silnoproudých rozvodů nízkého i vysokého napětí pro investiční výstavbu. Je samostatně podnikající projektant elektro. Svoje zkušenosti z oblasti trafostanic, rozvodů v průmyslových objektech, instalace pro technologické účely a zdravotnické instalace předává elektrotechnické veřejnosti prostřednictvím přednášek a článků nejen ve spolupráci s LPE s.r.o. Tvůrce portálu https://www.proelektroprojektanty.cz/

Metodik LPE s.r.o. a dlouholetý projektant a konzultant v oboru elektroenergetiky a silnoproudé elektrotechniky. V současnosti jako OSVČ poskytuje poradenské služby v elektrotechnice. Je autorem několika odborných příruček z oboru, věnuje se spíše přednáškové činnosti. V minulosti byl jedním ze spoluzakladatelů a dlouhodobě i cechmistrem elektrotechnického cechu na Berounsku, kde působí.

Eaton Elektrotechnika s.r.o.

ASTRA MS Software s.r.o.

ELKOVO ČEPELÍK s.r.o.

Vedoucí technické podpory MODUS spol. s r.o.

vedoucí střediska kabeláže, produktový manažer NETWORK GROUP, s.r.o.

lektor LPE s.r.o.

Nevíte si rady?
Ráda vám pomůžu.

Obraťte se na mě s dotazy, na které jste tady nenašli odpověď. Jsem tu pro vás.

Zdeňka Vaníčková

Zdeňka Vaníčková

produkce@lpe.cz

Do košíku jsme přidali

Elektroinstalace jednoduše a rychle – praktické informace

Termín a místo
Varianta
Rozšíření
Počet osob
1 300 Kč

Právě probíhá údržba

Omlouváme se, ale právě probíhá údržba stránky. Obvykle údržba netrvá déle jak 5 minut. Po dokončení údržby toto okno automaticky zmízí a můžete pokračovat.