Úvod do projektování elektroinstalací 2022

Představujeme Vám nový koncept školení určeného nejen pro začínající projektanty.

Popis školení

1. oblast – legislativa do 24. 3. 2022
Ing. Jan Hlavatý, lektor LPE s.r.o.

 • úvod,
 • legislativní požadavky na projektanta,
 • legislativní požadavky na obsah dokumentace:
  • legislativní požadavky na obsah dokumentace (úvod),
  • DUR: dokumentace pro umísťování staveb,
  • DPS: dokumentace pro provádění stavby,
  • vybrané legislativní požadavky,
 • požadavky technických norem:
  • požadavky technických norem (úvod),
  • požadavky norem na obsah dokumentace,
  • požadavky norem na formu dokumentace,
 • co je a co není úkolem projektanta.

2. oblast - Vybrané Požadavky základních norem na provedení elektroinstalace 30. 3. - 13. 4.

Ing. Karel Dvořáček, lektor LPE s.r.o.

 • Základní normy pro bezpečnost.
 • Ochrana před úrazem elektrickým proudem ČSN 33 2000-4-41 ed.3.
 • Stanovení vnějších vlivů ČSN 33 2000-5-51 ed.3.
 • Pospojování a uzemnění ČSN 33 2000-5-54 ed.3.
 • Základní požadavky pro provedení vnitřních instalací ČSN 33 2130 ed.3. + TNI


Ing. Jiří Horák, metodik LPE s.r.o.

 • Požadavky na návrh elektrické instalace z hlediska požární ochrany (ČSN řady 7308..+ ČSN 33 2000-4-42 ed. 2).


Daniel Anděl, DEHN s.r.o.

 • Základní rozhodnutí pro správný, rychlý a jednoduše realizovatelný návrh ochrany před bleskem


Ing. Jan Hlavatý, lektor LPE s.r.o.

 • Požadavky legislativy a norem na projektování specifických instalací (školství, zdravotnictví, průmyslové prostory, společenské a kulturní objekty, výškové budovy, elektromobilita, atd.).

3. Oblast - základy návrhu osvětlení 21. 4. - 5. 5.

Ing. Petr Niesig, ELKOVO ČEPELÍK s.r.o.

 • Základy světelné techniky
  • světelně-technické veličiny a pojmy
  • zásady osvětlování

Ing. Pavel Staněk, ASTRA MS Software s.r.o.

 • Jak na výpočty osvětlení

Ing. Rostislav Mičín, MODUS, s.r.o. a Ing. Pavel Dressler, DNA Central Europe s.r.o.

 • Nouzové osvětlení – druhy a základy návrhu.

4. Oblast - základní požadavky na dimenzování a jištění vedení 11. 5. - 26. 5.

Ing. Jan Krejčí, lektor LPE s.r.o.

 • Základy návrhu jištění a dimenzování, zkratové proudy (úvod výpočtové programy jištění)

Ing. Petr Slavata, Eaton Elektrotechnika s.r.o.

 • Teorie jištění a dimenzování vedení (výpočtový program Pavouk).

5. Oblast - vybrané informace o datových rozvodech 2. 6. - 16. 6.

Martin Skoupý, NETWORK GROUP, s.r.o.

 • Základy datových rozvodů.

Miloslav Eis, 2N TELEKOMUNIKACE a.s.

 • Vnitřní komunikace na IP.

Akce bude probíhat pouze online s možností pokládání dotazů. Dotazy můžete psát do připraveného formuláře, dotazy budou zodpovězeny po ukončení každé oblasti.

Na závěr je zařazen prezenční workshop na téma Obsah projektové dokumentace v Brně dne 28. 6. 2022. Pokud budete mít zájem se akce zúčastnit, je nutné se samostatně přihlásit.

Nevíte si rady?
Ráda vám pomůžu.

Obraťte se na mě s dotazy, na které jste tady nenašli odpověď. Jsem tu pro vás.