Úvod do projektování elektroinstalací 2024

Školení formou online kurzu nejen pro začínající projektanty elektrických zařízení.

Popis školení

Tradiční aktualizované online školení nejen pro začínající elektro projektanty.

Po přihlášení a uhrazení získáte přístup k videotéce přednášek na 30 dnů a je jen na Vás, kdy budete chtít přednášky zhlédnout. Celkový časový rozsah přednášek je více než 14 hodin.

Školení je rozděleno do pěti oblastí:

 1. legislativa,
 2. vybrané požadavky základních norem na provedení elektroinstalace,
 3. základy návrhu osvětlení,
 4. základní požadavky na dimenzování a jištění vedení,
 5. vybrané informace o datových rozvodech.

1. oblast – legislativa

Ing. Jan Hlavatý, lektor LPE s.r.o.

 • úvod do projektování elektroinstalací
 • rozdělení elektrických zařízení
 • obecné požadavky legislativy
 • profesní požadavky legislativy
 • co je a co není úkolem projektanta

2. oblast - Vybrané Požadavky základních norem na provedení elektroinstalace

Ing. Karel Dvořáček, lektor LPE s.r.o.

 • pospojování a uzemnění – ČSN 33 2000-5-54 ed.3
 • základní pravidla ochrany před úrazem elektrickým proudem
 • stanovení vnějších vlivů – ČSN 33 2000-5-51 ed.3 + Z1 + Z2:2022

Ing. Jiří Horák, metodik LPE s.r.o.

 • elektroinstalace z hlediska požární ochrany staveb - přednáška dle aktuální legislativy

Daniel Anděl, DEHN s.r.o.

 • základní rozhodnutí pro správný, rychlý a jednoduše realizovatelný návrh ochrany před bleskem

Ing. Jan Hlavatý, lektor LPE s.r.o.

 • specifické požadavky instalací

3. Oblast - základy návrhu osvětlení

Ing. Rostislav Mičín, MODUS, s.r.o.

 • světlo a osvětlení – základní pojmy
 • LED světelné zdroje

4. Oblast - základní požadavky na dimenzování a jištění vedení

Ivan Kácal, ABB s.r.o.

 • základy návrhu jištění a dimenzování

Ing. Petr Slavata, Eaton Elektrotechnika s.r.o.

 • teorie jištění a dimenzování vedení (výpočtový program Pavouk)

5. Oblast - vybrané informace o datových rozvodech

Martin Skoupý, NETWORK GROUP, s.r.o.

 • základy datových rozvodů

Miloslav Eis, 2N TELEKOMUNIKACE a.s.

 • vnitřní komunikace na IP

Přednášející

 • autorizovaný technik TE03 a lektor, DEHN s.r.o.

 • Specializuje se na projektování silnoproudých rozvodů nízkého i vysokého napětí pro investiční výstavbu. Je samostatně podnikající projektant elektro. Svoje zkušenosti z oblasti trafostanic, rozvodů v průmyslových objektech, instalace pro technologické účely a zdravotnické instalace předává elektrotechnické veřejnosti prostřednictvím přednášek a článků nejen ve spolupráci s LPE s.r.o. Tvůrce portálu www.proelektroprojektanty.cz a autor odborného obsahu www.elektroteka.cz.

 • Předseda Technické normalizační komise TNK č. 22 a člen TNK 76 a autorizační rady ČKAIT. Jako samostatně podnikající odborník se zaměřuje na tvorbu elektrotechnických předpisů (ČSN), přejímání harmonizačních dokumentů (HD) a evropských norem (EN) do české technické praxe. Autor mnoha publikací z oblasti silnoproudých elektroinstalací. Přednáší členům ESČ, na půdě Česko-německé obchodní a průmyslové komory a samozřejmě také na našich akcích.

 • Metodik LPE s.r.o. a dlouholetý projektant a konzultant v oboru elektroenergetiky a silnoproudé elektrotechniky. V současnosti jako OSVČ poskytuje poradenské služby v elektrotechnice. Je autorem několika odborných příruček z oboru, věnuje se spíše přednáškové činnosti. V minulosti byl jedním ze spoluzakladatelů a dlouhodobě i cechmistrem elektrotechnického cechu na Berounsku, kde působí.

 • Vedoucí technické podpory MODUS spol. s r.o.

 • vedoucí střediska kabeláže, produktový manažer NETWORK GROUP, s.r.o.

 • presales engineer 2N Telekomunikace s.r.o.

 • Specialista produktového marketingu ABB

 • Eaton Elektrotechnika s.r.o.

Nevíte si rady?
Ráda vám pomůžu.

Obraťte se na mě s dotazy, na které jste tady nenašli odpověď. Jsem tu pro vás.