Uzemnění a pospojování

Série odborných školení zaměřených na návrh soustavy uzemnění a pospojování, zdroje napájení a řešení pospojování a napájení v prostorech s IT.

Popis školení

Školení je rozděleno do 3 částí:

1. část - Návrh soustavy uzemnění a pospojování - 8. 9. 2022 od 9.00 hod.

Bez účinného systému uzemnění bychom mohli být vystaveni riziku zásahu elektrickým proudem, nemluvě o chybách měření přístrojů a celé řadě potenciálních občasných problémů. Pokud nemají poruchové proudy kudy odtéci do země prostřednictvím správně navrženého a udržovaného zemnícího systému, najdou si nepředpokládané cesty jinde a může to být i přes lidská těla. Zúčastněte se cyklu odborného školení, kde detailně seznámíme s problematikou uzemnění a pospojování v návaznosti na normy ČSN 33 2000-4-41 ed. 3, ČSN 33 2000-5-54 ed. 3 a další.

V první části věnované tématu: Návrh soustavy uzemnění a pospojování se zaměříme na:

 • Proč musíme zemnit?
 • Zemnící soustavy, typy, způsoby uložení, pasivní ochrana zemničů.
 • Stanovení hodnoty uzemnění.
 • Uzemňovací přívody.
 • Uzemňovací soustava pro ochranu před bleskem.
 • Ekvipotenciální pospojování.

2. část - Zdroje napájení a jejich uzemnění - 8. 9. 2022 od 13.00 hod.

 • Musíme zemnit?
 • Ochranné vodiče a vodiče ochranného pospojování.
 • Jak zemnit zdroj (transformátor, dieselgenerátor, … , UPS).
 • Ochrana před EMI - elektromagnetickým rušením.
 • Jak uzemnit vícenásobné zdroje napájení v sítích TN?
 • Je UPS zdroj napájení?
 • Pozor na požadavky norem pro zdravotnictví a IT technologie.

3. část - Řešení pospojování a napájení v prostorech s IT - 9. 9. 2022 od 9.00 hod.

 • Ochrana před EMI - elektromagnetickým rušením.
 • EMI a pospojování pro instalace IT technologie.
 • Společné vlastnosti.
 • Řešení pospojování pro IT zařízení.
 • Jak řešit soustavu pospojení pro IT zařízení v budově?
 • Soustava ochranného pospojování nebo „vyhrazená soustava pospojení pro telekomunikace“.
 • Typy uzemňovacích soustav.
 • Zdvojené podlahy.
 • Souběhy kabelů napájení a datových kabelů.

Jednotlivé části školení je možné zakoupit i samostatně:

Nevíte si rady?
Ráda vám pomůžu.

Obraťte se na mě s dotazy, na které jste tady nenašli odpověď. Jsem tu pro vás.