Vnější a vnitřní ochrana před bleskem - od teorie až po revizi

S Danielem Andělem o vnější i vnitřní ochraně před bleskem.

Popis školení

Vnější a vnitřní ochrana k sobě patří jako šroubek s matkou. Bez správné vnější ochrany může dojít k požáru stavby, ohrožení osob nacházejících se v objektu, nebo jeho blízkosti. Správná vnitřní ochrana následně zajistí takovou ochranu, aby nedošlo k poškození elektrických zařízení instalovaných v chráněném objektu. Jak vnější a vnitřní ochranu před bleskem správně navrhnout, instalovat a revidovat? Pojďte na naše školení!

 • Zaměříme se na teorii ve vnější a vnitřní ochraně před bleskem podle souboru norem ČSN EN 62305 ed.2.
 • Představíme si základní pravidla v návrhu vnější a vnitřní ochrany. Upozorníme na co si dát pozor při instalaci hromosvodu a svodičů přepětí.
 • Na závěr nezapomene upozornit revizní techniky na body, které nesmí přehlédnout při revizi hromosvodů a svodičů přepětí.
 • Také představíme různá technická řešení již provedených vnějších a vnitřních ochran před bleskem a ukážeme si časté chyby, které se běžně na různých objektech vyskytují.

Program školení

 • 1. den školení

  • 8.58 - 9.00
   Zahájení, organizační pokyny
  • 9.00 - cca 11.00
   Daniel Anděl, autorizovaný technik TE03 – technika prostředí staveb – elektrotechnická zařízení, DEHN – technický marketing
   • Teorie a soubor norem ČSN EN 62305 ed. 2.
   • Návrh vnější a vnitřní ochrany před bleskem.
   • Instalace vnější a vnitřní ochrany před bleskem.
   • Správné provedení vnější a vnitřní ochrany včetně častých chyb.
   • Revize vnější a vnitřní ochrany před bleskem.
  • cca od 11.00
   Dotazy, konec školení

Nevíte si rady?
Ráda vám pomůžu.

Obraťte se na mě s dotazy, na které jste tady nenašli odpověď. Jsem tu pro vás.