Vnější vlivy - nové legislativní požadavky

Související legislativní požadavky nejen dle NV 190/2022 Sb. k vnějším vlivům včetně praktických příkladů

Popis školení

Na každou elektrickou instalaci anebo na každé elektrické zařízení působí okolní prostředí, ve kterém je elektroinstalace zřízena anebo elektrické zařízení instalováno. Elektrická instalace a elektrické zařízení při provozu a používání působí zároveň na okolní prostředí.

Z důvodu zajištění bezpečnosti osob, zvířat a majetku při provozu elektrické instalace a používání elektrických zařízení musí být splněny požadavky na opatření vyplývající z působení jednotlivých vnějších vlivů anebo skupin vnějších vlivů. Tyto požadavky k zajištění bezpečnosti jsou uvedeny nejen v rámci normy ČSN 33 2000-5-51 ed. 3+Z1+Z2, ale i v ostatních částech souboru ČSN 33 2000 anebo v dalších relevantních normách a zákonech.

Zúčastněte se odborného semináře, a již vám v otázce vnějších vlivů nic nepřekvapí.

Program školení:

  • Základní požadavky ČSN 33 2000-5-51 ed. 3 Z1+Z2 a TNI 33 2000-5-51.
  • Návrh protokolu o určení VV dle nových požadavků norem a nařízení vlády.
  • Jak sestavovat komisi pro určení VV.
  • Jak a kdy aktualizovat stávající protokol o určení VV.
  • Praktické příklady z praxe.
  • Upozornění na nejčastější chyby při vypracovávání protokolů o určení VV.

Dotazy bylo možné pokládat do 22. 2. 2023. V průběhu školení již nebude možné pokládat dotazy. Dotazy, na které nezazní odpověď v průběhu přednášky budou zodpovězeny v závěru školení.

On-line školení se uskuteční 1. 3. 2023 od 9.00 hod., záznam školení budete mít k dispozici po dobu 14 dnů.

Nevíte si rady?
Ráda vám pomůžu.

Obraťte se na mě s dotazy, na které jste tady nenašli odpověď. Jsem tu pro vás.