Menu

Zkouška odborné způsobilosti v elektrotechnice dle NV č. 194/2022 Sb. - §6, §7

ONLINE školení včetně zkoušek pro osoby s elektrotechnickým vzděláním.

Vyberte datum a místo

Počet osob

Popis školení

Online školení a zkoušky pro osoby s elektrotechnickým vzděláním včetně zkoušek – osoby znalé - §6 - elektrotechnik (dle původní vyhl. 50/1978 Sb. §5 a 6) a §7 - vedoucí elektrotechnik (dle původní vyhl. 50/1978 Sb. §7, 8 a 10).

UPOZORNĚNÍ PRO RT EZ - pro zkoušku na TIČR je potřeba mít §7 včetně hromosvodů. 

PRO ZÍSKÁNÍ OPRÁVNĚNÍ je potřeba mít §7 včetně hromosvodů.  

Osoba znalá pro samostatnou činnost – Elektrotechnik dle § 6 Nařízení vlády č. 194/2022 Sb. (dříve vyhláška 50/78 Sb. - § 5, 6)

 • Elektrotechnik vykonává činnosti na elektrických zařízeních a v jejich blízkosti samostatně s výjimkou zvláštních případů vycházejících z hodnocení rizik.
 • Minimální požadovanou praxi stanoví v souladu s hodnocením rizik jednotlivých činností vykonávaných elektrotechnikem osoba odpovědná za elektrická zařízení příslušné právnické osoby nebo podnikající fyzické osoby provozující elektrické zařízení místním provozním bezpečnostním předpisem. 
 • Pro osoby bez elektrotechnické praxe stanoví místní provozní bezpečnostní předpis dohled osoby znalé, s praxí minimálně 2 roky, po dobu nejméně jednoho roku.


Osoba znalá pro řízení činnosti – Vedoucí elektrotechnik dle § 7 Nařízení vlády č. 194/2022 Sb. (dříve vyhláška 50/78 Sb. - § 8 a 10)

 • Tato kvalifikace je požadovaná pro řízení činností na el. zařízeních a projektování vyhrazených technických elektrických zařízení.
 • Délka požadované praxe podle rozsahu úspěšně složené zkoušky z odborné způsobilosti k výkonu činností v elektrotechnice činí: 
  • 2 roky pro E2A a E3A,
  • 3 roky pro E1A, E2B a E3B, 
  • 4 roky pro E1B.
    

Školení je online přípravou na zkoušky dle zákona č. 250/2021 Sb. - tedy studijní texty i samotné testy probíhají přes počítač, z pohodlí Vašeho domova. Následuje jen ústní část zkoušky, která je také online (vyžaduje notebook s webkamerou nebo mobilní telefon s kamerou). Výhoda online podoby přípravy i samotných testů spočívá v tom, že si Vy sami určíte, kdy se rozhodnete pro studium, v který den, denní či noční dobu, kolik energie a času budete přípravě věnovat. Testy si můžete v klidu vyzkoušet a hned zobrazit výsledek. Pokud se Vám online test úplně nepovedl, můžete si látku dostudovat a opakovat test znovu, dokud nejste spokojeni s výsledkem.

K jednotlivým paragrafům lze přidat i rozšíření:

 • hromosvody (LPS) - příplatek 300 Kč vč. DPH
 • vysoké napětí do 35 kV - příplatek 400 Kč vč. DPH (pouze ve vybraných termínech)
 • prostory s nebezpečím výbuchu - Ex - objekty třídy B - příplatek 400 Kč vč. DPH (pouze ve vybraných termínech)

Dle požadovaného paragrafu a nástavby získáte přístup k vybraným materiálům přesně pro Vás na 60 dnů.
V ceně je ústní přezkoušení (zkouška) přes MS Teams před online komisí v termínu dle objednávky. V případě, že se objednaný účastník nedostaví na stanovený termín ústní zkoušky nebo účast neodhlásí více jak 5 dnů před termínem, bude mu nabídnut jiný termín zkoušky - tato změna je zpoplatněna částkou 500 Kč včetně DPH.


Kdo potřebuje DOKLAD O ÚSPĚŠNÉM SLOŽENÍ ZKOUŠKY z odborné způsobilosti k výkonu činností v elektrotechnice: 

 • pracovník montáže a údržby průmyslových závodů, ale i velkých administrativních center,
 • pracovníci projekce montáže a údržby elektrických rozvodů ve zdravotnictví,
 • revizní technik elektro,
 • budoucí revizní technici elektro (zájemce o získání osvědčení),
 • pracovník pověřený organizací k provádění kontrol elektrických spotřebičů a nářadí,
 • servisní technik,
 • projektant vyhrazených technických elektrických zařízení,
 • opravář elektrických spotřebičů a nářadí i svařovacích zařízení.

 

Jak to u nás probíhá?

 1. Objednáte si školení a zkoušku v požadovaném paragrafu, rozšíření a termínu - vložením do košíku a odesláním objednávky.
 2. Zaplatíte dle shrnutí objednávky, které Vám automaticky ihned přijde od e-mailu.
 3. Pošleme Vám přes e-mail přístupové údaje do našeho online studijního prostředí.
 4. Vrhnete se na samostudium a nejpozději týden před termínem zkoušky splníte test.
 5. Zkouška probíhá přes počítač online, je tedy nutné mít připojení k internetu a počítač s kamerou, ze zkoušky je vytvořen PROTOKOL o zkoušce z odborné způsobilosti k výkonu činností v elektrotechnice.
 6. Získáte DOKLAD O SLOŽENÍ ZKOUŠKY z odborné způsobilosti k výkonu činností v elektrotechnice.

Před objednáním školení si zkontrolujte, zda splňujete požadavky: 

 • VZDĚLÁNÍ - pro paragraf 6 a 7 je nutné mít doklad: 
  • O ukončeném vzdělání ze skupiny oborů 26 Elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika, nebo z oblasti vzdělávání Elektrotechnika. Toto musí být jasně uvedeno na dokladu.
  • Nebo ukončené  vzdělání v jiném oboru, který obsahově splňuje požadavky na elektrotechnické vzdělání -  toto musí dle NV 194/2022 §9 odst. 5c) potvrdit škola nebo ministerstvo školství.
  • Nebo úplnou profesní kvalifikace získanou podle zák. 179/2006 Sb. a zveřejněnou v Národní soustavě kvalifikací pod oborem kvalifikace „Elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika.
  • Nebo odpovědná osoba na pracovišti je na základě rizik pro konkrétní činnosti na elektrickém zařízení oprávněna stanovit, že pro daný typ činnosti je možno nahradit odbornou kvalifikaci profesní kvalifikací podle zák. 179/2006 Sb. V tomto případě vystaví odpovědná osoba za elektrické zařízení písemný doklad podle vzoru uvedeného v příloze.
 • PRAXE - je nutné mít náležitou délku praxe (vzory pro doložení odborné praxe najdete ke stažení v organizačních pokynech - čestné prohlášení i potvrzení zaměstnavatele). 
  • Pro §6 minimální praxi stanoví podle §6 odst. 2 NV 194/2022, odpovědná osoba v místním bezpečnostním pracovním předpisu na pracovišti zkoušeného - doloží se kopií MBPP nebo potvrzením od zaměstnavatele nebo OSVČ. Pokud nebude doloženo je vyžadována praxe jako pro §7. 
  • Pro §7 je stanovena praxe v NV 194/2022 takto:
   • 2 roky pro E2A a E3A,
   • 3 roky pro E1A, E2B a E3B, a
   • 4 roky E1B.

 

Místa konání

Organizační pokyny

 • Před objednáním akce budete vyzváni k udělení souhlasu s obchodními podmínkami  a se zpracováním osobních údajů - pro zařazení do databáze společnosti LPE s.r.o. za účelem zasílání obchodních nabídek a informací o připravovaných vzdělávacích akcích. Bez tohoto souhlasu nelze školení objednat.
 • Vložte do košíku požadovanou variantu a dokončete objednávku. Chcete-li některé z rozšiřujících kategorií (hromosvody, VN, Ex) - zaznamenejte požadavek v objednávce. Termín, který při objednávce vybíráte, je termín ústní zkoušky. Zaregistrovaná objednávka je závazná a platí pro počet osob uvedených v objednávce. V případě, že se nedostavíte na stanovený termín ústní zkoušky nebo účast neodhlásíte více jak 5 dnů před termínem, bude Vám nabídnut jiný termín zkoušky - tato změna je zpoplatněna částkou 500 Kč včetně DPH.
 • Uhraďte objednávku - dle podkladů, které Vám přijdou v potvrzení objednávky e-mailem. Pokud požadujete vystavit zálohovou fakturu, napište to do poznámky v objednávce.
 • Po uhrazení objednávky od nás obdržíte přístupové údaje do elektronického vzdělávacího systému a pokyny pro jeho používání.
 • Musíte nám doložit doklady k prokázání praxe a vzdělání v elektrotechnice.
 • Musíte nám doložit vyplněné "Potvrzení o absolvování školení v rozsahu podle § 9 odst. 6 nařízení vlády č. 194/2022 Sb., o požadavcích na odbornou způsobilost k výkonu činnosti na elektrických zařízeních a na odbornou způsobilost v elektrotechnice". 
 • Prostudujete si učební texty.
 • Absolvujete online test - test vyplňte nejpozději týden před konáním ústní části zkoušky (je nutné dosáhnout požadovaný počet bodů!)
 • Ústní zkouška probíhá v termínu, který jste si vybrali při objednávce. Na zkoušku mějte připravený doklad totožnosti.  Proběhne zkouška před komisí - zkouška probíhá přes počítač online, je tedy nutné mít připojení k internetu a počítač s webkamerou nebo mobilní telefon s kamerou, ze zkoušky je vytvořen protokol o zkoušce z odborné způsobilosti k výkonu činností v elektrotechnice.
 • Po úspěšném složení zkoušky Vám zašleme doklad o složení zkoušky z odborné způsobilosti k výkonu činností v elektrotechnice. 

Užitečné dokumenty ke stažení

V ceně kurzu

Přístup k materiálům v eletronické podobě pro samostudium, které jsou rozdělené do kategorií:  

 • Bezpečnostní předpisy pro obsluhu a práci na elektrických zařízeních
 • Hlavní zásady - Elektrické instalace nízkého napětí
 • Základní ochranná opatření k zajištění bezpečnosti před úrazem elektrickým proudem
 • Vnější vlivy, uspořádání vedení, označování a značení vodičů
 • Uzemnění a ochranné vodiče
 • Základní požadavky na vnitřní elektrické rozvody
 • Poskytování první pomoci při úrazu elektrickým proudem
 • Proudové chrániče – přehled a použití

Nevíte si rady?
Ráda vám pomůžu.

Obraťte se na mě s dotazy, na které jste tady nenašli odpověď. Jsem tu pro vás.

Alena Hamříková

+420 775 933 893

objednavky@lpe.cz

Do košíku jsme přidali

Elektroinstalace jednoduše a rychle – praktické informace

Termín a místo
Varianta
Rozšíření
Počet osob
1 300 Kč

Právě probíhá údržba

Omlouváme se, ale právě probíhá údržba stránky. Obvykle údržba netrvá déle jak 5 minut. Po dokončení údržby toto okno automaticky zmízí a můžete pokračovat.