Zkouška odborné způsobilosti v elektrotechnice dle NV č. 194/2022 Sb. - §4 osoba poučená

ONLINE školení včetně zkoušek pro osoby bez elektrotechnického vzdělání.

Popis školení

Online školení a zkoušky pro osoby bez elektrotechnického vzdělání včetně zkoušek – osoby poučené - §4.

Školení je online přípravou na zkoušky dle zákona č. 250/2021 Sb. a NV 194/2022 Sb. - tedy studijní texty i samotné testy probíhají přes počítač, z pohodlí Vašeho domova. Výhoda online podoby přípravy i samotných testů spočívá v tom, že si Vy sami určíte, kdy se rozhodnete pro studium, v který den, denní či noční dobu, kolik energie a času budete přípravě věnovat. Testy si můžete v klidu vyzkoušet a hned zobrazit výsledek. Pokud se Vám online test úplně nepovedl, můžete si látku dostudovat a opakovat test znovu, dokud nejste spokojeni s výsledkem. Přístup do e-learningu budete mít na 60 dnů.

Jaký je rozsah činností, které může osoba poučená vykonávat?

 • Osoba poučená může vykonávat pouze činnosti, ke kterým byla poučena a ověřeny její znalosti.
 • Obecně je stanoveno, že: „Rozsah činností, které může osoba poučená vykonávat, stanoví právní a ostatní předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci pro činnost na elektrických zařízeních včetně místních provozních bezpečnostních předpisů. Osoba poučená zejména vykonává:
  • samostatnou obsluhu elektrického zařízení bez omezení napětí, s omezením, že se může dotýkat jen těch částí zařízení, které jsou pro obsluhu určeny,
  • práci podle pokynů na elektrických zařízeních malého a nízkého napětí bez napětí a v jejich blízkosti,
  • práci s dohledem na elektrických zařízeních vysokého napětí bez napětí a v jejich blízkosti,
  • práci s dohledem osoby znalé v blízkosti nekrytých živých částí elektrických zařízení nízkého napětí pod napětím, v bezpečné vzdálenosti od nich, nebo až na dotyk s izolačním krytem chránícím před nahodilým dotykem s živou částí,
  • práci pod dozorem osoby znalé v blízkosti nekrytých živých částí elektrických zařízení vysokého napětí pod napětím,
  • práci na elektrickém zařízení ve zvláštních případech, na které právnická osoba nebo podnikající fyzická osoba, která provozuje elektrické zařízení, zpracovala a vydala zvláštní pracovní postup, se kterým byla osoba poučená předem a opakovaně ve stanovených lhůtách seznámena a byla prakticky zacvičena k této činnosti; o seznámení se vyhotoví zápis, který podepíše osoba poučená spolu s osobou, která seznámení provedla.“

Jak to u nás probíhá?

 • Objednáte si školení a zkoušku - vložením do košíku a odesláním objednávky.
 • Zaplatíte dle zálohové faktury, která Vám přijde od e-mailu po odeslání objednávky.
 • E-mailem Vám pošleme přístupové údaje do našeho online studijního prostředí.
 • E-mailem nám pošlete požadovaný doklad (potvrzení o absolvování školení).
 • Vrhnete se na samostudium a do Vámi zvoleného termínu (dle objednávky) splníte test.
 • Získáte ZÁPIS O PROVEDENÍ POUČENÍ o odborné způsobilosti k výkonu činností v elektrotechnice dle §19 zákona č. 250/2021 Sb. a §4 NV č. 194/2022 Sb.
 • Scan podepsaného ZÁPISU O PROVEDENÍ POUČENÍ nám zašlete.

Nevíte si rady?
Ráda vám pomůžu.

Obraťte se na mě s dotazy, na které jste tady nenašli odpověď. Jsem tu pro vás.