Menu

Zkouška odborné způsobilosti v elektrotechnice dle NV č. 194/2022 Sb. - §4 osoba poučená

ONLINE školení včetně zkoušek pro osoby bez elektrotechnického vzdělání.

Vyberte datum a místo

Počet osob

Popis školení

Online školení a zkoušky pro osoby bez elektrotechnického vzdělání včetně zkoušek – osoby poučené - §4.

Školení je online přípravou na zkoušky dle zákona č. 250/2021 Sb. a NV 194/2022 Sb. - tedy studijní texty i samotné testy probíhají přes počítač, z pohodlí Vašeho domova. Výhoda online podoby přípravy i samotných testů spočívá v tom, že si Vy sami určíte, kdy se rozhodnete pro studium, v který den, denní či noční dobu, kolik energie a času budete přípravě věnovat. Testy si můžete v klidu vyzkoušet a hned zobrazit výsledek. Pokud se Vám online test úplně nepovedl, můžete si látku dostudovat a opakovat test znovu, dokud nejste spokojeni s výsledkem. Přístup do e-learningu budete mít na 60 dnů.

Jaký je rozsah činností, které může osoba poučená vykonávat?

 • Osoba poučená může vykonávat pouze činnosti, ke kterým byla poučena a ověřeny její znalosti.
 • Obecně je stanoveno, že: „Rozsah činností, které může osoba poučená vykonávat, stanoví právní a ostatní předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci pro činnost na elektrických zařízeních včetně místních provozních bezpečnostních předpisů. Osoba poučená zejména vykonává:
  • samostatnou obsluhu elektrického zařízení bez omezení napětí, s omezením, že se může dotýkat jen těch částí zařízení, které jsou pro obsluhu určeny,
  • práci podle pokynů na elektrických zařízeních malého a nízkého napětí bez napětí a v jejich blízkosti,
  • práci s dohledem na elektrických zařízeních vysokého napětí bez napětí a v jejich blízkosti,
  • práci s dohledem osoby znalé v blízkosti nekrytých živých částí elektrických zařízení nízkého napětí pod napětím, v bezpečné vzdálenosti od nich, nebo až na dotyk s izolačním krytem chránícím před nahodilým dotykem s živou částí,
  • práci pod dozorem osoby znalé v blízkosti nekrytých živých částí elektrických zařízení vysokého napětí pod napětím,
  • práci na elektrickém zařízení ve zvláštních případech, na které právnická osoba nebo podnikající fyzická osoba, která provozuje elektrické zařízení, zpracovala a vydala zvláštní pracovní postup, se kterým byla osoba poučená předem a opakovaně ve stanovených lhůtách seznámena a byla prakticky zacvičena k této činnosti; o seznámení se vyhotoví zápis, který podepíše osoba poučená spolu s osobou, která seznámení provedla.“

 

Jak to u nás probíhá?

 • Objednáte si školení a zkoušku - vložením do košíku a odesláním objednávky.
 • Zaplatíte dle zálohové faktury, která Vám přijde od e-mailu po odeslání objednávky.
 • E-mailem Vám pošleme přístupové údaje do našeho online studijního prostředí.
 • E-mailem nám pošlete požadovaný doklad (potvrzení o absolvování školení).
 • Vrhnete se na samostudium a do Vámi zvoleného termínu (dle objednávky) splníte test.
 • Získáte ZÁPIS O PROVEDENÍ POUČENÍ o odborné způsobilosti k výkonu činností v elektrotechnice dle §19 zákona č. 250/2021 Sb. a §4 NV č. 194/2022 Sb.
 • Scan podepsaného ZÁPISU O PROVEDENÍ POUČENÍ nám zašlete.  

Místa konání

 • Online

  Celý širý svět s dosahem internetu.

Organizační pokyny

 • Po přihlášení prosím uhraďte cenu vložného na základě zálohové faktury, která Vám přijde e-mailem. Daňový doklad Vám zašleme po obdržení platby e-mailem. 
 • Uzávěrka přihlášky a zároveň datum pro úhradu je nejpozději týden před konáním školení. Přihlášení po tomto datu je možné pouze po telefonické domluvě.
 • Zaregistrovaná objednávka je závazná a platí pro počet osob uvedených v objednávce. 
 • Při neúčasti závazně přihlášené osoby se vložné nevrací, je možné jmenovat/nahlásit náhradníka.
 • Před objednáním akce budete vyzváni k udělení souhlasu s obchodními podmínkami  a se zpracováním osobních údajů - pro zařazení do databáze společnosti LPE s.r.o. za účelem zasílání obchodních nabídek a informací o připravovaných vzdělávacích akcích. Bez tohoto souhlasu nelze školení objednat.
 • Po uhrazení objednávky od nás obdržíte přístupové údaje do elektronického vzdělávacího systému a pokyny pro jeho používání. Přístup budete mít na 60 dnů.
 • Musíte nám doložit vyplněné "Potvrzení o absolvování školení". 
 • Prostudujete si učební texty, vyplníte test (je nutné dosáhnout požadovaný počet bodů!).

Užitečné dokumenty ke stažení

V ceně kurzu

 • náklady spojené s organizací akce,
 • přístup do e-learningu, 
 • vystavení Zápisu o provedení poučení.

Nevíte si rady?
Ráda vám pomůžu.

Obraťte se na mě s dotazy, na které jste tady nenašli odpověď. Jsem tu pro vás.

Alena Hamříková

+420 775 933 893

objednavky@lpe.cz

Do košíku jsme přidali

Elektroinstalace jednoduše a rychle – praktické informace

Termín a místo
Varianta
Rozšíření
Počet osob
1 300 Kč

Právě probíhá údržba

Omlouváme se, ale právě probíhá údržba stránky. Obvykle údržba netrvá déle jak 5 minut. Po dokončení údržby toto okno automaticky zmízí a můžete pokračovat.