Balíček záznamů školení pro projektanty EZ se zaměřením na problematiku FVE

Popis

Cenově zvýhodněný balíček vybraných záznamů školení, které budete mít k dispozici na 30 dnů.

Balíček obsahuje záznamy z níže uvedených školení:

Projektování FVE 2023

Záznam školení ze dne 19. - 20. 4. 2023

Probíraná problematika:

 • legislativní přehled
 • technologické prvky - FV panely, střídač, bateriové úložiště
 • co řešit v jaké dokumentaci
 • připojovací podmínky PDS
 • bezpečnostní zásady řešení DC části
 • energetický model
 • údržba, servis a monitoring
 • legislativa a připojení výroben do DS
 • dotace a podpora
 • ekonomika FVE
 • konfigurátor FVE
 • zásady ochrany před bleskem
 • dimenzování fotovoltaické elektrárny
 • konstrukce a konstrukční řešení

Přednáší: Ing. Jan Hlavatý, Ing. Pavel Čapek, Ph.D.

Požární řešení pro FVE

Záznam školení ze dne 23. 2. 2023

Probíraná problematika:

 • Požadavky požární ochrany na FVE.
 • Požární riziko u instalací FVE a možnosti jeho snižování z pohledu pojišťoven.
 • Rizika spojená s instalací FVE v důsledku úderu blesku.
 • Požární vypínače stringů, jištění DC obvodů FVE.

Předášející: Ing. Eva Černochová Štihelová, specialista v ochraně před bleskem, TECHNOSERVIS TZB Nový Jičín, s.r.o., Jan Marek, produktový specialista Eaton Elektrotechnika s.r.o., Jakub Šebek, Česká asociace pojišťoven, pracovní skupina Rizikového inženýrství, Ing. Michal Valouch, Působí na Ministerstvu vnitra - generálním ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR na pozici ředitel odboru prevence.

Základní legislativní požadavky na realizace fotovoltaických elektráren

Záznam školení ze dne 15. 2. 2023

Probíraná problematika:

 • Projektová dokumentace a obecné požadavky na FVE.
 • Základní požadavky pro montážní organizaci (osvědčení a oprávnění).
 • BOZP pro FVE.
 • Požární ochrana a FVE.
 • Statika a požadavky na FVE.
 • Ocelové konstrukce a vztah k FVE.
 • Revize FVE.
 • Provoz FVE.

Přednášející: Černoch David, Bezpečnostní poradce, osoba odpovědná za vyhrazená el. zařízení a odpovědný zástupce podle živnostenského zákona, BOZP a energetik společnosti Vodafone Czech Republic a.s. Člen TNK 20, 22 a 97, člen subkomise ochrana před bleskem, člen unie soudních znalců, revizní technik E1B

Návrh vnější a vnitřní ochrany před bleskem u objektů s FVE

Záznam ze školení ze dne 25. 10. 2023

Probíraná problematika:

 • legislativa
 • pro jaký typ hromosvodu se rozhodnout a proč
 • co všechno je nutné při návrh zohlednit
 • jak správně navrhnout vnější a vnitřní ochranu

Přednáší: Daniel Anděl, DEHN s.r.o.

Nevíte si rady?
Ráda vám pomůžu.

Obraťte se na mě s dotazy, na které jste tady nenašli odpověď. Jsem tu pro vás.