Menu

Metodika k místním provozním předpisům k zajištění BOZP

Zakoupením záznamu se dozvíte všeobecné informace o osobě odpovědné a místních provozních předpisech.

Dostupné varianty

Vyberte variantu

Nákupem získáte přístup k záznamu na 14 dní.

Popis

Akce proběhla v termínu 2.11.2022 - 16.11.2022. Nákupem získáte odkaz a heslo ke shlédnutí videa se záznamem akce na 14 dnů.

Víte, jaké jsou zásady obsluhy a práce na elektrických zařízeních? Jakou správně zvolit metodiku k místním provozním předpisům k zajištění BOZP a to v návaznosti na nové Nařízení vlády č. 194/2022 Sb. o požadavcích na odbornou způsobilost k výkonu činnosti na elektrických zařízeních a na odbornou způsobilost v elektrotechnice? Jak postupovat, když dokumentace k technickým nebo technologickým zařízením od výrobce chybí nebo není dostatečná?. Zakupte si záznam z našeho semináře a budete mít jasno.

Probíraná problematika: 

Osoba odpovědná

 • Kde je předepsáno, že musí být ustanovena? 
 • V jakých firmách musí být ustanovena - s.r.o., fyzická osoba se zaměstnanci, OSVČ?
 • Kdo jí ve firmě jmenuje?
 • Jaký je rozdíl mezi:
  • osoba odpovědná dle NV 194
  • osoba odpovědná za elektrické zařízení dle ČSN EN 50110-1 ed.3
  • osoba pověřená kontrolou elektrického zařízení během pracovních činností dle ČSN EN 50110-1 ed.3
 • Jakou kvalifikaci musí mít tyto osoby? 
 • Jaké mají povinnosti a odpovědnosti - vazba na NV 194/2022 Sb. a na ČSN EN 50110-1 ed.3?
 • Jak mohou své pravomoci delegovat?
 • Kdy musí být jmenován vedoucí práce (na jakou práci) a jakou kvalifikaci musí mít dle NV 194/2022 Sb (§6 nebo §7)?

Místní provozní bezpečnostní předpisy (MPBS)

 • Kde je předepsáno, že musí být MPBP vypracovány?
 • V jakých firmách musí být zpracovány 
  • s.r.o., 
  • fyzická osoba se zaměstnanci, 
  • OSVČ 
 • Musí je mít zvlášť i:
  • samostatné provozovny, 
  • odloučená pracoviště, 
  • místa montáže na stavbách.
 • Co má být obsahem MPBP?
 • Jakou práci může provádět osoba poučená dle §4 NV 194/2022 Sb.?
 • Pracovní postupy pro její práci.
 • Pro jaké práce může být zpracován pracovní postup dle NV 194/2022 Sb. §4 odst.4 f?
 • Příklad pracovního postupu.

Školitel: Ing. Jiří Sluka, Technická inspekce České republiky

Délka videa: 1 hodina 7 minut 

Do košíku jsme přidali

Elektroinstalace jednoduše a rychle – praktické informace

Termín a místo
Varianta
Rozšíření
Počet osob
1 300 Kč

Právě probíhá údržba

Omlouváme se, ale právě probíhá údržba stránky. Obvykle údržba netrvá déle jak 5 minut. Po dokončení údržby toto okno automaticky zmízí a můžete pokračovat.