Menu

Metodika k nařízení vlády č. 194/2022 Sb. pro elektrická zařízení

Záznam ze školení, ve kterém se dozvíte informace k novému nařízení vlády č. 194/2022 Sb. (nová Vyhláška 194/2022 Sb.)

Dostupné varianty

Vyberte variantu

Nákupem získáte přístup k záznamu na 14 dní.

Popis

Akce proběhla v termínu 16.9.2022 - 30.9.2022. Nákupem získáte odkaz a heslo ke shlédnutí videa se záznamem akce na 14 dnů.

Vyhláška č. 50/1978 Sb. byla k 1. 7. 2022 zrušena a nahrazena zákonem č. 250/2021 Sb. a nařízením vlády 194/2022 Sb. Víte, co přesně to znamená a jaké to bude mít dopady na vaši práci? Zakupte si online odborný seminář a poskytneme Vám kompletní informace k novému nařízení vlády a odpovíme Vám na všechny otázky, které Vás s novým přezkušováním odborné způsobilosti k výkonu činností v elektrotechnice zajímají.

Probíraná problematika: 

 • jaký je rozdíl mezi zkouškami z odborné způsobilosti podle Vyhl. č. 50/1978 Sb. a dle NV 194/2022 Sb.,
 • jaká je role „odpovědné osoby“ při zkouškách z odborné způsobilosti dle NV 194/2022 Sb.,
 • jak si stanoví „odpovědnou osobu“ podnikající fyzická osoba (OSVČ), která zaměstnává pouze sama sebe,
 • platnost Osvědčení vydaných dle Vyhl. č. 50/78 Sb. pro § 6 – 8,
 • platnost Osvědčení pro provádění revizí EZ, vydaných před 1.7.2022, 
 • platnost Oprávnění pro montáže, opravy revize a zkoušky vydaná organizací TIČR (popř. ITI Praha) před 1.7.2022, jaká je platnost nově vydaných oprávnění, do kdy je nutné obnovit již vydaná oprávnění, 
 • kdo musí vlastnit Oprávnění pro montáže, opravy revize a zkoušky – vazba na živnostenský úřad,
 • nové rozdělení odborné způsobilosti v elektrotechnice dle NV 194/2022 Sb. – jak zařazovat „staré“ paragrafy Vyhl. č. 50/1978 Sb. vzhledem k požadavkům „nového“ NV 194/2022 Sb., 
 • jaké pracovní pozice lze přiřadit k příslušným paragrafům dle NV 194/2022 Sb., jaký § dle NV 194/2022 Sb. musí mít projektanti EZ,
 • potřebné vzdělání pro zkoušky dle NV 194/2022 Sb., rozdíly mezi odbornou způsobilostí – jaká vzdělání do ní patří a mezi profesní kvalifikací, a jakou činnost  mohou pracovníci s profesní kvalifikací vykonávat,
 • v NV 194/2022 Sb. je odvolávka na Zákon č. 179/2006 Sb. „Národní soustava povolání“ - jakým způsobem chápat pojmy „profesní kvalifikace a „úplná profesní kvalifikace, kdo jí může vydávat a jak komise pozná, že předložený doklad je platný a odpovídá požadavkům NV 194/2022 Sb., 
 • složení komise pro zkoušky z odborné způsobilosti dle NV 194/2022 Sb. – požadavky na jejich kvalifikaci, jakým způsobem si má komise, při zkouškách z odborné způsobilosti v elektrotechnice kontrolovat doklady a dosažené vzdělání,
 • požadavky na minimální praxi pro zkoušky dle NV 194/2022 Sb., 
 • prohlášení o školení osob z místních předpisů - kdy vyžadovat, jak prakticky postupovat při komunikaci s personálními pracovníky, při vyžadování tohoto dokladu jako přílohy k „Protokolu o zkoušce“,
 • zápis o přezkoušení a jeho archivace, jak dlouho a kdo archivuje a jakým způsobem,
 • jak je důležité pro zaměstnavatele/provozovatele EZ, stanovit osoby poučené a jaké činnosti mohou vykonávat, kdo může poučení provést a jaký způsobem,
 • jaké je rozdělení VTEZ do tříd, a na jaká zařízení je nutné vyžadovat posouzení pověřené organizace (TIČR),
 • jaký je rozdíl mezi „Odborným stanoviskem“ a „Osvědčením o bezpečnosti VTEZ“ dle NV 190/2022 Sb., jaký formulář zvolit při vyplňování žádosti na stránkách na webových stránkách TIČR, 
 • kdo může vykonávat zkoušky z odborné způsobilosti, a jaký živnostenský list musí vlastnit, pokud provádí zkoušky pro objednatele (provozovatele, zaměstnavatele dodavatelsky) 
 • jaké jsou platné rozsahy pro provádění revizí a musí se na elektrické spotřebiče provádět revize, nebo stačí pouze kontroly a zkoušky prováděné „elektrikáři“ se základním paragrafem“. 

Školitel: Ing. Jiří Sluka, Technická inspekce České republiky

Délka videa: 1 hodina 51 minut 

Do košíku jsme přidali

Elektroinstalace jednoduše a rychle – praktické informace

Termín a místo
Varianta
Rozšíření
Počet osob
1 300 Kč

Právě probíhá údržba

Omlouváme se, ale právě probíhá údržba stránky. Obvykle údržba netrvá déle jak 5 minut. Po dokončení údržby toto okno automaticky zmízí a můžete pokračovat.