Návrh řešení vnější ochrany

Popis

Řešení vnější ochrany (hromosvodu)

 • Základní legislativa
 • Výpis základních právních předpisů

Výpis základních norem a předpisů

Termíny a definice, zkratky

Co je potřeba řešit v DÚR? Co je potřeba řešit v DSP? Co je potřeba řešit v DPS?

 • Proč musím počítat analýzu řízení rizika?
 • Co když z analýzy rizika vyplyne, že nemusí být hromosvod?
 • Jak postupovat v Praze?
 • Obecná právní hierarchie
 • Které jiné předpisy stanovují, že musí být hromosvod? (VZT?)
 • Je povinnost dodržovat normy? Závaznost norem
 • Jak se stavět k aktivním jímačům?
 • Kdy je hromosvod vyhrazené zařízení třídy I.?
 • Musí být hromosvod na rodinném domě?
 • Úkol projektanta - podmínky pro realizaci díla a uvedení do provozu
 • Závěr shrnutí legislativní části

Základní kritéria pro ochranu staveb a inženýrských sítí

 • Systém ochrany před bleskem (LPS)
 • Definice LPZ zón ochrany před bleskem

Co řešíme v DSP?

 • Stanovení LPZ - zón ochrany před bleskem
 • Izolovaný - neizolovaný LPZ (oddálený - neoddálený)
 • Vnitřní ochrana před bleskem - ochrana proti přepětí
 • Kategorie přepětí
 • Analýza rizika

Co řešíme v DPS?

 • Dimenzování SPD, Předjištění SPD, Připojovací vodiče přepěťových ochran (SPD)
 • Značky pro kreslení bleskosvodu, Půdorysy - bezpečná vzdálenost „s“
 • Elektrická izolace (a dostatečná bezpečná vzdálenost „s“) vnějšího LPS
 • Jímače - Parametry pro metody, metoda valící se koule, metoda ochranného úhlu, metoda mřížové soustavy
 • Stavby s plochými střechami
 • Jímací soustava před bočními údery do vysokých budov
 • Fotovoltaika - připojovat na jímací soustavu ANO - NE?
 • Soustava svodů, Uchycení svodů, Provedení svodů, Skryté svody, Svody v armování, Montované fasády - součást svodů
 • Zařízení na střeše - nadstavby bez vodivých instalací, komíny, nadstavby s vodivými instalacemi, el. instalace, která je/není pospojována s jímací soustavou, el. instalace vyčnívající z ochranného prostoru
 • Výšková budova - dostatečná vzdálenost
 • Revizní zpráva
 • Požadavky na uvedení do provozu - intervaly revize a údržby LPS
 • Montážní firma LPS a stavitel


Autoři: Ing. Jan Hlavatý, Ing. Lubor Horák

Sborník přednášek - Formát A4, 47 stran.

Elektronický sborník v pdf je zamčený proti tisku.

Nevíte si rady?
Ráda vám pomůžu.

Obraťte se na mě s dotazy, na které jste tady nenašli odpověď. Jsem tu pro vás.