Řízení uzemňovacích soustav trafostanic a jejich ochrana před bleskem a zkraty

Problematika správného návrhu řízení potenciálového spádu uzemňovacích soustav trafostanic VN/NN, dotyková a kroková napětí, dimenzování a kontrola uzemnění z pohledu ochrany před bleskem.

Popis

Záznam školení ze dne 23. 1. 2024. Nákupem získáte přístup ke shlédnutí záznamu školení na 14 dnů.

Transformovny hrají klíčovou roli v přenosu a distribuci elektrické energie, proto je důležité je navrhovat, konstruovat a instalovat tak, aby byly schopny bezpečně a automaticky odolávat mechanickým a tepelným účinkům zkratových proudů.

Při tom je nutné správně navrhnout uzemňovací soustavu, která musí být vždy konkrétně řešena ve vlastní projektové dokumentaci, a která musí být správně dimenzována, aby se vyhovělo i požadavkům norem pro ochranu před bleskem.

Probíraná problematika:

  • Řízení potenciálového spádu uzemňovacích soustav trafostanic VN/NN.
  • Dotyková a kroková napětí z hlediska ochrany před bleskem a zkratových proudů.
  • Dimenzování a kontrola uzemnění z pohledu ochrany před bleskem.

Přednášející: Ing. Gabriel Krescanko, Ing. Jiří Kutáč Ph.D., DEHN s.r.o., Daniel Anděl, DEHN s.r.o.

Materiály ke stažení jsou zde k dispozici.

Délka videa: 2 hodiny 58 minut

Nevíte si rady?
Ráda vám pomůžu.

Obraťte se na mě s dotazy, na které jste tady nenašli odpověď. Jsem tu pro vás.