Menu

Sborník prezentací 2019 č. 05

Požadavky na elektrická zařízení strojů dle nové normy ČSN EN 60204-1 ed. 3

Dostupné varianty

Vyberte variantu

Doprava tištěných verzí 160 Kč.

Popis

Filip Němeček, Systemotronic s.r.o. 

 • Změny a rozdíly mezi „starou“ ČSN EN 60204-1 ed. 2:2007 a „novou“ ČSN EN 60204-1 ed. 3:2019.
 • Rozsah platnosti normy.
 • Obecné požadavky na el. zařízení strojů vyplývající z dokumentace o posouzení rizika dle ČSN EN ISO 12100.
 • Způsoby připojování a vypínání strojních zařízení.
 • Rozhraní mezi pevnou instalací a strojním zařízením – tj. mezi IEC 60364 a IEC 60204, požadavky na připojení, hlavní vypínače, odpojování, aj.
 • Požadavky na ochranná opatření před úrazem el.proudem (druhy ochran, požadavky pro obvody PELV, …).
 • Ochranná zařízení.
 • Pospojování a požadavky na ochranné obvody.
 • Problematika unikajících zemních proudů s hodnotou vyšší než 10 mA (měření a opatření).
 • Řídicí obvody a funkce.
 • Kategorie funkcí pro zastavení a jejich použití.
 • Nouzové funkce – nouzové zastavení, nouzové vypnutí (požadavky na nezáměnnost a použití nouzových funkcí).
 • Požadavky na celkové provedení el. zařízení stroje (instalace el. obvodů na strojním zařízení, značení svorek, kabelů a vodičů v souladu s dokumentací, označování a identifikace zařízení, základní dokumentace předaná odběrateli).
 • Ověřování dle kapitoly 18.
 • Kontrola nebo revize – kdo, proč a jakým způsobem, požadované zkoušky, četnost provádění kontrol nebo revizí z pohledu provozovatelů a NV ČR č. 378/2001 Sb., požadavky na kvalifikaci.
 • Souvislosti s řadou norem ČSN 33 2000 -  Ing. Jiří Sluka – inspektor elektrických zařízení pro Technickou inspekci ČR.

Formát A4, 68 stran.

Elektronický sborník v pdf je zamčený proti tisku.

Do košíku jsme přidali

Elektroinstalace jednoduše a rychle – praktické informace

Termín a místo
Varianta
Rozšíření
Počet osob
1 300 Kč

Právě probíhá údržba

Omlouváme se, ale právě probíhá údržba stránky. Obvykle údržba netrvá déle jak 5 minut. Po dokončení údržby toto okno automaticky zmízí a můžete pokračovat.