Trafostanice vn/nn

Základy navrhování a praktické výpočty při návrhu trafostanic.

Popis

Akce proběhla 23. 4. 2023. Nákupem získáte přístup ke shlédnutí záznamu školení na 14 dnů.

Trafostanice vn/nn: základy navrhování

Rostoucí poptávka po energiích a změna návyků při jejich využívání energie vyžaduje správnou optimalizaci energetické infrastruktury. Pro její maximální využití je třeba myslet také na správný návrh trafostanic.
Na odborném semináři se proto zaměříme na správný návrh distribučních trafostanic a jejich technického řešení dle platné legislativy a norem. Nebudeme řešit jen teorii, ale podíváme se na téma pohledem projektanta, co by neměl opomenout a jak by měl postupovat krok za krokem.

 • Základy pro ty, co by se chtěli naučit projektovat i vysoké napětí,

 • nebudeme řešit jen suchou teorii, ale podíváme se na téma pohledem projektanta, na co bychom měli myslet, jak bychom měli postupovat, na co bychom neměli zapomínat,

 • probereme základní požadavky na umisťování trafostanic,

 • probereme základní pravidla jejich navrhování a dimenzování,

 • podíváme se na základní rozdíly v projektování na nízkém a vysokém napětí,

 • podíváme se co to jsou zkratové poměry, proč jsou důležité, a kde je získat,

 • probereme základy řešení vn části,

 • podíváme se na zásady volby a dimenzování transformátorů,

 • probereme základy volby měřících traf a související požadavky na měření,

 • ukážeme si základní principy správného návrhu nn části, včetně kompenzace,

 • a probereme mnoho dalšího, včetně ukázek častých chyb v návrzích.

Trafostanice vn/nn: praktické výpočty

Distribuční transformátory jsou důležité prvky v přenosu elektrické energie ke koncovým odběratelům. Nevhodně navržený transformátor klade zvýšené nároky na investiční a provozní náklady. Z tohoto důvodu je nutné při návrhu správně určit všechny potřebné hodnoty praktickými výpočty tak, aby transformátor nebyl předimenzován a návrh odpovídal požadavkům provozu.
Na odborném semináři si prakticky ukážeme postupy všech potřebných výpočtů, které jsou pro návrh distribuční trafostanice potřeba.

 • Přednáška volně navazuje na přednášku Trafostanice vn/nn: základy navrhování,

 • rozšíření základů o výpočty, o kterých většina projektantů nemá vůbec ponětí,

 • prakticky si ukážeme konkrétní početní postupy krok za krokem,

 • ukážeme si jak spočítat zkratové poměry z různých vstupních údajů (např. pro ČEZ Distribuce, a.s. dle hodnot zkratového výkonu a poměru R/X, kdežto u EG.D, a.s. dle hodnot zkratové impedance a zkratového úhlu),

 • ukážeme si dimenzování trafostanice dle zkratových poměrů,

 • ukážeme si postupy ověření návrhu dimenzování uzemnění,

 • podíváme se, jak spočítat potřebný minimální průřez vn kabelů,

 • spočítáme si minimální průřezy ochranných vodičů pro různé materiály,

 • podíváme se jak nadimenzovat měřící trafa pro chránění transformátoru,

 • ukážeme si, jak spočítat dimenzování chlazení transformátoru,

 • to vše doprovázeno odkazy na konkrétní články norem "proč zrovna takto".

Přednášející: Ing. Jan Hlavatý

Materiály ke stažení nejsou k dispozici.

Délka videa: 2 hodiny 27 minut

Nevíte si rady?
Ráda vám pomůžu.

Obraťte se na mě s dotazy, na které jste tady nenašli odpověď. Jsem tu pro vás.